Unionen varslar om strejk på callcenter i Fränsta

Unionen varslar om strejk på företaget Focus CRS i Fränsta i Ånge kommun.

Konflikten bryter ut torsdagen den 21 mars kl 9 om inte avtal har träffats innan dess.

Bakgrunden till varslet är att Unionens medlemmar på företaget vill ha kollektivavtal, vilket företagsledningen säger nej till.

- Unionens medlemmar på Focus CRS har rätt till och är beredda att ta strid för rimliga löne- och arbetsvillkor, vilket de inte har i dag. Eftersom företagsledningen vägrar träffa kollektivavtal måste vi ta till konflikt, vilket vi beklagar, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Företaget har för närvarande 18 anställda varav de flesta är medlemmar i Unionen.

Merparten har inte tillsvidareanställning (fast anställning) utan anställs dag för dag och arbetet bedrivs såväl dagtid som kvällstid.

Det finns inga regleringar för pensions- sjuklön- och försäkringsvillkor. Lönen är 85 kronor i timmen, ingen ersättning utbetalas för övertid eller obekväm arbetstid och det förekommer inga lönerevisioner på företaget.

- Till detta ska läggas att de anställda saknar möjligheter till inflytande och påverkan på sin arbetsplats, säger Niklas Hjert.

Focus CRS är endast verksamt i Fränsta och arbetar med att boka kunder till företaget Peak Partners, med samma ägare.

För mer information kontakta:
Ingrid Nordstrand, regionchef, Unionen Mellannorrland, 070-636 91 32
Patrik Åsell, regional ombudsman, 070-296 18 53

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 535 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar