Unionen vill se krafttag mot psykisk ohälsa

Sjukskrivningarna ökar i Sverige sedan 2010, och för första gången är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Samtidigt visar Unionens nya Arbetsmiljöbarometer att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar på arbetsplatserna – trots att företagen därmed bryter mot lagen.

– Ett allt mer hektiskt arbetsliv där arbete sker var och när som helst har satt sina spår, samtidigt som samhällets insatser på dessa områden skärs ner. Regeringens besparing på Arbetsmiljöverket leder till ökade kostnader för Försäkringskassan, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet når en topp 2009-2010 och minskar därefter. I 2013 års Arbetsmiljöbarometer är minskningen större än tidigare. Enligt arbetsmiljölagen ansvarar arbetsgivaren för att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön på arbetsplatserna. I undersökningen uppger drygt hälften av arbetsmiljöombuden att deras arbetsgivare inte alls, eller bara delvis, bedriver något systematiskt arbetsmiljöarbete.

Siffror från SCB visar att på drygt två av tre arbetsplatser arbetar tjänstemännen övertid fortlöpande, trots att systematiskt övertidsuttag inte är tillåtet. Unionens Arbetsmiljöbarometern visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet med arbetstidsfrågorna minskar.

– Stress, arbetsbelastning och andra frågor om arbetsklimatet är centrala i tjänstemännens gränslösa arbetsliv, men detta saknas ofta i företagens arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket behöver få en psykosocial föreskrift på plats så att arbetsgivarnas ansvar blir tydligt. En sådan föreskrift skulle innebära mycket bättre möjligheter att arbeta med stress och arbetsbelastning, säger Cecilia Fahlberg.

I Arbetsmiljöbarometern bedömer Unionens arbetsmiljöombud den psykosociala arbetsmiljön vara sämre än den fysiska. De mest prioriterade arbetsmiljöfrågorna uppges i fallande ordning vara stress och arbetsbelastning, chefs- och ledarskapsfrågor samt den fysiska arbetsmiljön.

Unionens Arbetsmiljöbarometer görs årligen och undersöker hur arbetsmiljöombuden upplever sin arbetsmiljö samt arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 2 187 arbetsmiljöombud svarade på enkäten.

Läs rapporten på unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 530 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Citat

– Ett allt mer hektiskt arbetsliv där arbete sker var och när som helst har satt sina spår, samtidigt som samhällets insatser på dessa områden skärs ner. Regeringens besparing på Arbetsmiljöverket leder till ökade kostnader för Försäkringskassan.
Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande
– Stress, arbetsbelastning och andra frågor om arbetsklimatet är centrala i tjänstemännens gränslösa arbetsliv, men detta saknas ofta i företagens arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket behöver få en psykosocial föreskrift på plats så att arbetsgivarnas ansvar blir tydligt. En sådan föreskrift skulle innebära mycket bättre möjligheter att arbeta med stress och arbetsbelastning.
Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande