Vabruari – då vobbar tjänstemännen

Vi befinner oss mitt i vabruari. En månad då många tjänstemän försöker få arbetsliv och privatliv att gå ihop. En färsk undersökning från Unionen visar att när barnen är sjuka tar många med sig jobbet hem, det som kallas att vobba. 60 procent uppger att de vobbar i stället för att vabba. Att vobba är särskilt ett storstadsfenomen. Män, chefer och högutbildade vobbar mest.

- Tjänstemännen är lojala mot sitt arbete och är i princip alltid tillgängliga för jobbet. Arbetsgivaren behöver vara tydligare med vad som förväntas av de anställda, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.

Majoriteten vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Två av tre vobbar för att de inte har någon att lämna över sitt jobb till. Det är en ökning för tredje året i rad och gäller i ännu högre grad chefer, där 76 procent vobbar. Närmare hälften vobbar för att underlätta för sina kollegor. Ekonomiska skäl hamnar långt efter, bara en av tre vobbar för att inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan.

Av dem som vobbar skulle drygt var tredje helst slippa, vilket är något färre än 2013. Kvinnor vill i högre grad slippa vobba. En tredjedel känner sig också otillräckliga gentemot sitt barn, i högre utsträckning gäller det kvinnor och yngre. Av dem som inte vobbar skulle en dryg fjärdedel vilja ha möjlighet att göra det, särskilt yngre tjänstemän.

Dessutom visar undersökningen att 80 procent av dem som vabbar ändå är tillgängliga för sin arbetsgivare i någon mån.

- Vi ser en uppluckring av traditionella ramar för tid och rum. Det behövs en bred diskussion på arbetsplatserna om hur vi jobbar så att det gränslösa arbetslivet kan bli någonting fullt ut positivt, säger Peter Hellberg.

Undersökningen visar att nio av tio av de svarande har möjlighet att jobba på distans. Tre av fyra upplever att deras arbetsgivare har en föräldravänlig attityd.

Vad betyder ”vobba”
Vobba innebär att du jobbar hemifrån samtidigt som du är hemma för vård av sjukt barn, med bibehållen lön från arbetsgivaren. Att vabba innebär att du i stället får ersättning från Försäkringskassan, och då får du enligt reglerna inte arbeta samtidigt.

Undersökningen har genomförts med webbintervjuer genom Novus Sverigepanel på uppdrag av Unionen. Totalt genomfördes 2005 intervjuer med tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år, under perioden 27 januari – 6 februari 2014 med en deltagarfrekvens på 54 procent.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med cirka 570 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se