Var tredje kvinna tycker att lönen påverkats negativt av föräldraskap

Report this content

Var tredje kvinna i det privata näringslivet upplever att föräldraskapet har påverkat lönen negativt och var fjärde anser även att föräldraskapet har påverkat karriären negativt. – Det ska inte straffa sig för kvinnor att bli föräldrar. Kvinnor ska kunna få betalt för sitt jobb och göra karriär och på samma villkor som män, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Var tredje kvinna i det privata näringslivet anser att föräldraskap har påverkat lönen negativt och var fjärde upplever att föräldraskapet har påverkat karriären negativt, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen.

 – Det ska inte straffa sig att för kvinnor att bli föräldrar. Kvinnor ska kunna göra karriär och få betalt för sitt jobb på samma villkor som män. Arbetsgivare måste se till att även gravida och föräldralediga har samma rätt till löneutveckling och karriärmöjligheter som andra anställda, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

När kvinnor får barn avstår många från att söka nya jobb eller nya tjänster. En av fem kvinnor uppger att de har avstått från att söka ett nytt jobb eller en ny tjänst av skäl kopplade till att vara eller planera att bli förälder.

– Nu måste arbetsgivarna ta ansvar för att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv. Istället för att se föräldraskap som något negativt måste moderna arbetsgivare ta ett större ansvar för att underlätta för sina anställda att kombinera karriär och familj, säger Martin Linder.

5 tips till arbetsgivare för ett föräldravänligt arbetsliv

  1. Jobba där det funkar bäst. För att få livspusslet att gå ihop behöver medarbetare med barn kunna påverka när och var de jobbar. På ett föräldravänligt jobb har föräldrar möjlighet att kunna jobba till exempel hemifrån, om det passar bättre en eftermiddag när förskolan stänger extra tidigt.
  2. Föräldravänliga mötestider. Möten läggs på tider som möjliggör hämtning och lämning på förskola eller skola och fritids.
  3. Möjlighet att välja vobb istället för VAB. På en föräldravänlig arbetsplats finns rutiner för att hantera tillfällig, oplanerad frånvaro, till exempel om ett barn blir sjukt. Medarbetare kan själva välja om de vill VAB:a eller vobba.
  4. Uppmuntran till föräldraledighet. När medarbetare, oavsett kön, ska bli föräldrar signalerar arbetsgivaren att det är en självklarhet att vara föräldraledig. På en föräldravänlig arbetsplats är chefer med barn förebild och föregår med gott exempel genom att t.ex. VAB:a eller agera föräldravänligt.
  5. Föräldrar har samma rätt till lön, karriär och kompetensutveckling. På en föräldravänlig arbetsplats har gravida och föräldralediga samma rätt till löneutveckling och karriärmöjligheter som alla andra anställda. Och småbarnsföräldrar samma tillgång till kompetensutveckling som alla andra anställda.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen den 8-12 oktober 2018. Totalt svarade: 1045 personer. Undersökningen genomförs i samband med att Unionen delar ut 2018-års jämställdhetspris i tre kategorier: Guldnappen – för ett föräldravänligt arbetsliv, Guldpengen – för jämställda löner och Guldstegen – för jämn könsfördelning bland chefer.

Så svarade tjänstemännen i undersökningen:

Anser du att ditt föräldraskap har påverkat din karriär?

Svar: Man Kvinna
Ja, positivt 12 % 15 %
Ja, negativt 14 % 27 %
Nej 75 % 50 %
Vet inte 4 % 8 %

Upplever du att ditt föräldraskap har påverkat din lön?

Svar: Man Kvinna
Ja, positivt 2 % 3 %
Ja, negativt 10 % 33 %
Nej 84 % 55 %
Vet inte 4 % 8 %

Har du avstått från att söka ett nytt jobb eller en ny tjänst av skäl kopplade till att du planerar att bli/är förälder?

Svar: Man Kvinna
Ja, helt 3 %  9 %
Ja, delvis 11 % 12  %
Nej 85 % 79 %
Vet inte  0 % 0 %

Johanna Gréen
Pressekreterare
08-504 150 53
johanna.green@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Media

Media