Fortsatt rekordmånga som tar examen

Fler än någonsin, 65 500 studenter, tog examen i högskolan förra läsåret. Det är en ökning med 2 500 studenter jämfört med det tidigare toppåret 2012/13. Det visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– Det är glädjande att arbetsmarknaden får ett så stort tillskott av examinerade från universitet och högskolor, säger UKÄ:s utredare Aija Sadurskis.

Sammanlagt utfärdades 78 000 examina. Många tog alltså ut fler än en examen. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, till exempel en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen. Trenden att ta ut sådana dubbelexamina blir allt starkare för varje år.

Kvinnorna i klar majoritet
Den högre utbildningen är starkt könsuppdelad. Närmare 70 procent av det totala antalet yrkesexamina är avlagda av kvinnor. Kvinnorna är dessutom i majoritet på sju av tio yrkesexamina. Bland dem finns stora yrkesgrupper som arbetsterapeuter, jurister, lärare, psykologer och sjuksköterskor. Exempel på utbildningar där männen är i majoritet är sjöingenjör, officer och skogstekniker.

– Det är problematiskt att männen är så pass underrepresenterade i högskolan. Den här sneda könsfördelningen fortsätter år efter år, säger Aija Sadurskis.

Flest examinerade lärare och ingenjörer
Läsåret 2013/14 tog 8 600 personer ut en lärarexamen och det var den överlägset största yrkesexamen. Denna lärarexamen avskaffades 2011 och antalet kommer därför att minska framöver. Lärarexamen ersattes av förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Men bara ett fåtal har hunnit ta ut dessa nya examina under förra läsåret.

Den näst största gruppen är ingenjörerna, med 3 800 avlagda civilingenjörsexamina och 2 300 högskoleingenjörsexamina. Därefter kommer sjuksköterskorna med 3 900 examina.

Läs analysen om examina i högskolan

För mer information, kontakta
Aija Sadurskis, utredare, 08-563 086 03, aija.sadurskis@uka.se
Annika Pontén, avdelningschef, 08- 563 087 57,
annika.ponten@uka.se

Pressekreterare, tfn 073-662 86 33, press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Det är glädjande att arbetsmarknaden får ett så stort tillskott av examinerade från universitet och högskolor.
Aija Sadurskis, utredare