Camanio Care AB säljer dotterbolaget Camanio AB till Brighter och utser Erik Domajnko till VD i Camanio Care

Report this content

Camanio Care AB (publ) (som avser att byta namn) har samlat all sin verksamhet i Camanio AB och sålt detta bolag till Brighter AB. Det listade bolaget Camanio Care ska nu byta namn och inriktning till att erbjuda finansiella tjänster. Styrelsen har idag utsett Erik Domajnko som VD för att driva den strategiska förändringen av Camanio Care. Mer information om detta kommuniceras inom kort.

Köpeskillingen för Camanio AB uppgår till 17 miljoner kronor och erlades genom en apportemission där Brighter emitterade och tilldelade 1 597 744 aktier till säljaren Camanio Care och Camanio Care tillförde aktierna i Camanio AB som apportegendom. Teckningskursen per aktie uppgick till 10,64 kronor vilket motsvarade den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregick denna dag. 

Erik Domajnko har erfarenhet från ett stort antal ledande positioner inom Ericsson där han arbetat mellan 1995 till 2018. Han har deltagit i program vid Wharton och Colombia Business School.

Erik ersätter Catharina Borgenstierna som blir VD på Camanio AB som nu ägs av Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Domajnko, VD
Telefon: 070-536 32 65
E-post: erik.domajnko@outlook.com

Om Camanio Care (u.nä.)

Camanio Care AB drev tidigare verksamhet inom välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB ska byta namn och verksamhet. 

Dokument & länkar