Camanio Care förbereder för nästa tillväxtfas

Camanio Care upplever ett fortsatt internationellt intresse för sina produkter, framförallt för Digital Omsorg i Sverige och Norge samt för BikeAround i Nordamerika. Bolaget lanserar nu en ny strategisk plan i syfte att finansiera den fortsatta tillväxten.

Under första halvan av 2018 fick bolaget fler ordar på produkten BikeAround än sammantaget under hela 2017. Anledningen till detta är den ökade efterfrågan bland äldreboenden i USA. Det är tydligt att det finns ett starkt intresse från kommuner i Sverige och Norge att övergå till en digital omsorg i hemmet. Förvärvet av Vital har samtidigt haft en positiv inverkan på försäljningen under 2018, men större effekt förväntas visas de kommande åren. Med avsikt att fortsätta växa i enlighet med marknadens globala efterfrågan så behöver bolaget ytterligare kapital, och tar nu följande strategiska beslut:

  • Bolaget har beslutat att inleda en ansökningsprocess för notering hos Nasdaq First North. Listbytet planeras i syfte att möta den ökade efterfrågan från internationella intressenter, såsom institutioner, användare och anhöriga, och därmed underlätta att bli aktieägare i Camanio Care.
  • Camanio Care förbereder för en informationskampanj genom att delta på utvalda lokala evenemang i syfte att informera aktieägare om expansionen. Bolaget planerar även att genomföra en mindre, fullt garanterad, företrädesemission. Villkor och tidsram för emissionen kommer att bestämmas inom de närmsta veckorna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018.

Om oss

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar