Ny välfärdsrapport: sociala innovationer – ännu inte på gång – i välfärden

Svenskarna lever allt längre och befolkningen ökar, välfärden ställs därmed inför allt större utmaningar. För att stärka patienters egenmakt och inflytande i vården har regeringen avsatt medel för ett personligt hälsokonto. Men enligt en ny rapport från Uppdrag Välfärd författad av Vivian Vimarlund, professor vid Handelshögskolan i Jönköping, är det paradoxalt att E-hälsoområdet beskrivs som en ny växande marknad när det finns många obesvarade frågor vad gäller dess funktion och utveckling.

Forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd, ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care, som under två år tar fram och presenterar olika forskningsperspektiv på väsentliga välfärdsfrågor lanserar idag rapporten Sociala innovationer i välfärden - Förutsättningar för ett E-hälsokonto.

- Det är tydligt att svensk sjukvård ställs inför nya utmaningar när befolkningen blir allt äldre. Hur dessa problem ska lösas är en svår uppgift och kommer att kräva innovationer som anpassas efter individen, säger Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

E-hälsotjänster är just en form av sociala innovationer som har vuxit fram för att ge individen en roll i produktionen av tjänster som ökar livskvaliteten, samtidigt kräver de nya arbetsprocesser och referensramar som ännu inte diskuterats.

- Att investera i sociala innovationer öppnar upp för nya diskussioner, exempelvis om E-hälsotjänsterna är kollektiva varor finansierade av hälso- och sjukvården eller privata tjänster som bör finansieras av den enskilde, säger Hans Winberg, generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

E-hälsotjänstemarknaden står högt upp på den internationella dagordningen och har utpekats som ett av de starkaste tillväxtområdena i Europa. Företagen i branschen konfronteras dock med utmaningar i form av avsaknad av etablerade normer och standarder för E-tjänsteutformningen.

- Ambitionen att stimulera marknaden genom ett hälsokonto är en bra början men så länge priskonkurrens, regleringar och kvalitetsfrågor liksom principer för certifiering av leverantörer och tjänsteutbud inte diskuteras är det svårt för entreprenörer att vara med och utveckla marknaden, säger Andreas Bergström, vice vd för Fores.

Ta del av rapporten Sociala innovationer i välfärden - Förutsättningar för ett E-hälsokonto.

För intervjuer och kommentarer: Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum,
076-768 84 05.

Taggar:

Citat

Det är tydligt att svensk sjukvård ställs inför nya utmaningar när befolkningen blir allt äldre. Hur dessa problem ska lösas är en svår uppgift och kommer att kräva innovationer som anpassas efter individen.
Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum
Att investera i sociala innovationer öppnar upp för nya diskussioner, exempelvis om E-hälsotjänsterna är kollektiva varor finansierade av hälso- och sjukvården eller privata tjänster som bör finansieras av den enskilde.
Hans Winberg, generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care
Ambitionen att stimulera marknaden genom ett hälsokonto är en bra början men så länge priskonkurrens, regleringar och kvalitetsfrågor liksom principer för certifiering av leverantörer och tjänsteutbud inte diskuteras är det svårt för entreprenörer att vara med och utveckla marknaden.
Andreas Bergström, vice vd för Fores