Mer inflytande för de äldre när Stockholm gör om hemtjänsten

Den kritiserade minutstyrningen av hemtjänsten i Stockholm försvinner. Istället ska staden under 2017 införa så kallad ramtid. Ramtid innebär att biståndshandläggaren tar beslut om hur många timmar hemtjänst den äldre behöver per vecka eller per månad, sen ska den äldre tillsammans med den i personalen som är kontaktperson ta fram en genomförandeplan där själva utförandet planeras. Det berättade äldre- och personalborgarrådet Clara Lindblom (V) när resultatet av Stockholms stads stora hemtjänstutredning presenterades idag.

-  Hemtjänsten i Stockholm har varit nedprioriterad under lång tid. Jag är väldigt glad över att kunna presentera förändringar som vänder den utvecklingen. Med ramtid får de äldre som har hemtjänst större möjligheter att själva styra över sin vardag, säger Clara Lindblom (V) äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Nya krav kommer också att ställas på de som bedriver hemtjänst i Stockholm. Bland annat måste alla hemtjänstutförare ha lokaler med omklädningsrum och stå för arbetskläder till sin personal. Villkor i nivå med kollektivavtal ska också gälla hos alla utförare. Krav kommer också att ställas på ökad personalkontinuitet där ett färre antal olika personer från hemtjänsten ska komma och gå hos de äldre.

-  Vi höjer kraven på de som utför hemtjänst för att få en bättre omsorg om de äldre. Och om personalen har bra arbetsvillkor är det också bra för de äldre. Det skapar trygghet i valet av hemtjänst, säger Clara Lindblom (V) äldre- och personalborgarråd.

Utvecklingsarbeten kommer att genomföras under 2016 i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby och Kungsholmen. Hela Stockholms hemtjänst går över till ramtid under 2017. 

Stockholms stads stora hemtjänstutredning tillsattes i samband med budget 2015 med syftet att skapa en hemtjänst med hög personalkontinuitet där äldre har stort inflytande över hur hemtjänstinsatserna genomförs.

Presskontakt:
Siri Jonsson Montin, 076 12 29 102

Ida Strid, pressekr, 076 12 29 519

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Citat

Vi höjer kraven på de som utför hemtjänst för att få en bättre omsorg om de äldre. Och om personalen har bra arbetsvillkor är det också bra för de äldre. Det skapar trygghet i valet av hemtjänst.
Clara Lindblom (V) äldre- och personalborgarråd i Stockholm