V: Biltrafiken måste minska

Biltrafiken i Stockholm fortsätter att ligga på höga nivåer, trots politiska ambitioner att minska den. Det visar rapporten Stockholms Trafikutveckling motorfordon 2018. Stadens trafikkontor konstaterar i rapporten att trenden är att trafiken minskar i innerstan men är oförändrad och ökar längre ut. Totalt för Stockholm syns en liten ökning av biltrafiken. Trafikborgarrådet Daniel Helldén kallar minskningen av biltrafiken i innerstan för ”oerhört glädjande” och säger att denna utveckling är vad Miljöpartiet eftersträvat.

- Staden har satt upp mål om att minska trafiken till 2030 och att fasa ut alla koldioxidutsläpp senast 2040. De målen gäller hela staden, inte bara innerstaden. Det är tyvärr uppenbart att vi inte rör oss mot de målen tillräckligt snabbt, och att den blågröna majoritetens politik inte kommer att räcka till för att nå dem, säger Rikard Warlenius (V), vice ordförande i Trafiknämnden.

Vänsterpartiet vill att staden skärper åtgärderna för att minska biltrafiken, bland annat genom att elektrifiera alla transporter, tillåta el-lastbilar i kollektivtrafik och införa lägre p-avgifter för elfordon. På regional nivå vill Vänsterpartiet göra SL-kortet avgiftsfritt för att öka resandet med kollektivtrafiken.

För mer info:
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076 12 29 102

Taggar:

Prenumerera

Media

Media