V: Inrätta en vetenskaplig klimatpanel i Stockholms stad

Vänsterpartiet vill inrätta en vetenskaplig klimatpanel i Stockholms stad som ska ha till uppgift att granska beslutsfrågor som rör stadens utveckling utifrån klimatvetenskapen. Klimatpanelen ska kunna bistå politikerna i staden med klimatvetenskapliga fakta och underlag inom olika frågor, för att de beslut som tas ska bli klimatvänliga beslut. På så sätt vill man påskynda klimatomställningen i staden.

- Frågan om klimatet är aktuell även på kommunal nivå, inte minst i Stockholm. Staden växer hela tiden vilket innebär att vi till exempel måste bygga fler bostäder och anpassa infrastrukturen. Men hur gör vi det på ett klimatvänligt sätt? Den typen av frågor är vi politiker ofta illa rustade att besvara eftersom de kräver djupare kunskaper om naturen och samhället, som också ständigt utvecklas inom forskningen, säger Rikard Warlenius, vice gruppledare för Vänsterpartiet Stockholms stad.

Klimatpanelen ska kunna bidra med kunskaper om hur Stockholm som växande stad ska kunna försörjas med klimatvänlig energi, hur staden anpassas till stigande havsnivåer och hur vi kan lindra effekterna av den typ av extrem hetta som vi upplevt under sommaren.

- Sommarens extremväder måste bli en väckarklocka för oss alla. Det är tydligt att det är helt avgörande för framtiden att vi fattar beslut med hänsyn till klimatet, och det gäller inom alla områden, säger Rikard Warlenius.

För mer info:
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076 12 29 102

Taggar:

Om oss

Vänsterpartiet Stockholms stad. Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

Prenumerera

Media

Media