23 nya miljoner till smarta elnät

Nu satsar Vattenfall, med samarbetspartners, vidare på projektet Smart Grid Gotland med 23 nya miljoner kronor. Projektet ska bidra till att skapa framtidens, mer flexibla, elnät som kan hantera större mängder el från många förnybara produktionskällor. 

Smart Grid Gotland är ett storskaligt demonstrationsprojekt som visar hur ett befintligt elnät kan uppgraderas, och bli mer flexibelt. Idag beviljade Energimyndigheten 23 miljoner kronor, 25 procent av den totala projektbudgeten – ett betydande tillskott som bidrar till att föra projektet vidare.

- För elkunderna betyder det säkrare elleveranser och en möjlighet att sänka sina elkostnader genom att anpassa sin elanvändning efter tillgång på billig el, från till exempel vindkraft, säger projektledaren Håkan Gustavsson.

Kunderna på Gotland kommer att erbjudas nya möjligheter att anpassa sin konsumtion till nya prissättningar och därigenom sänka sina kostnader.

Projektet Smart Grid Gotland pågår 2012-2015 och drivs som ett samarbete mellan Vattenfall, Gotlands Energi (Geab), ABB, Svenska Kraftnät, KTH och Telvent. Under hösten 2012 kommer det nya smarta elnätet att börja installeras. Bland annat kommer 2 800 kunder i området att få nya elmätare, ett energilager kommer att byggas och nya kontroll- och kommunikationssystem ska införas.
 
I ett framtida elsystem kommer en större andel av elen komma från förnybara, småskaliga, produktionskällor som vind och sol som ansluts lokalt ute på elnäten nära elkunderna. Smart Grid Gotland är ett exempel på hur man kan uppgradera ett befintligt elnät till moderna förhållanden.

- Gotlands elsystem liknar redan idag ett framtida system med en stor andel el från förnybara energikällor. Detta gör att forskning och utveckling på Gotland lätt kan skalas upp och användas i flera delar av Sverige eller internationellt, säger Håkan Gustavsson.

För mer information, kontakta:
Viktoria Raft, pressekreterare, tel 08 739 61 75, mob 0722 32 06 31

Från Vattenfalls pressavdelning, tel: 08 739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar