Dela

Kontakt

 • VATTENFALL AB
  SE-169 92 Stockholm Visit: Evenemangsgatan 13, Solna
  +46 8 739 50 10
  http://www.vattenfall.se
 • Markus Fischer

  Pressekreterare


 • Natalie Sial

  Presschef


  070-1919361
  https://group.vattenfall.com/se
 • Magnus Kryssare

  Pressekreterare


 • Heidi Stenström

  Pressekreterare


  070-6118192
 • Carina Netterlind

  Pressekreterare


 • Johan Sennerö

  Pressekreterare


  073-0464045
 • Citat

  Vattenfall arbetar för fossilfrihet och med investeringar i ny teknik söker vi nu tillstånd att med den nya anläggningen årligen fånga in upp till 150 000 ton biogen CO2. Det minskar inte bara koldioxidavtrycket för Vattenfall, utan även för kommunen och totalt sett i landet. Målbilden är att ha tekniken på plats i en ny anläggning vid kraftvärmeverket i Jordbro till år 2028.
  Lovisa Fricot Norén, chef Vattenfall Värme Sverige
  Vi har ingått ett partnerskap i syfte att bistå Coca-Cola i Sverige i sin klimatomställning. Nya lösningar och partnerskap är nödvändiga för att minska miljö- och klimatpåverkan inom transportsystemet. Vi har stöttat i piloten, bistått i att dra lärdomar och samtidigt supportat med att optimera laddlösningen framåt utifrån kundens och åkeriernas behov. Vattenfalls del är helhetslösningen ”Power-as-a-Service”.
  Ingela Hålling, chef för Vattenfall Network Solutions
  Vårt koncept ”Power-as-a-Service” bygger på att vi äger, förvaltar och tar ansvar för drift och underhåll av elektrisk infrastruktur. Det medför att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.
  Maria Lindberg, ansvarig för elektrifiering av tunga transporter vid Vattenfall Network Solutions
  Vi är glada över att Instabox har valt Vattenfall och vår helhetslösning ”Power-as-a-Service” för laddinfrastruktur till sina logistikterminaler i tre länder. Vattenfall står för hela investeringen av laddinfrastrukturen och äger, driver och säkerställer laddstationernas funktion under hela avtalstiden. Det medför att kunden kan ha fokus på sin kärnverksamhet med frakttjänster, medan vi genom vår laddlösning stöttar deras omställning till fossilfritt.
  Maria Lindberg, chef elektrifierade tunga transporter på Vattenfall Network Solutions
  Det rörliga elpriset ligger just nu på en stabil nivå med möjlighet till riktigt låga priser vissa dagar.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Vi ser just nu sjunkande elpriser tack vare det kraftiga snöandet i områden där Vattenfall har vattenkraft. Det har inte, på åtminstone tio år, kommit så rikligt med tillskott till vattenkraftsområdena.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  – InCharge har fördelen att vi redan har många partnerskap på plats i Europa, vi växer kraftigt internationellt, och den styrkan ger oss en stor fördel.
  Tomas Björnsson, chef för Vattenfalls internationella affärsenhet E-mobility
  Givet det ostadiga läget vi är i, med högre priser än för ett år sedan, bör kunder med hög konsumtion och rörligt elpris vara lite mer på sin vakt. Trots att det väntas både mer vind och nederbörd, kan förutsättningarna plötsligt vända och spotpriset går upp.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  I januari var priserna på samma rekordhöga nivå som i somras, med ett snittspotpris på cirka 55 öre/kWh, och nästan dubbelt så högt som i januari 2018.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  – Vi ser stora svängningar på marknaden och alla prognoser är väldigt osäkra just nu. Blir det snabbt kallt kommer elpriset att stiga för dem med rörligt elpris. Detta i kombination med att vi använder mer el än vanligt under julledigheterna skapar en dubbeleffekt vad gäller kostnad
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Vi ser just nu en instabil situation på elprismarknaden där varje vädersvägning får stor påverkan. Kommer kylan fort kan elpriset snabbt gå upp men blir november varmare än normalt kan det få motsatt effekt.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  – Det går inte alltid att minska utsläppen. Har du inget alternativ än bilen så måste du ta den helt enkelt, men via appen är det möjligt att klimatkompensera d.v.s. lägga pengar på ett projekt som leder till minskade utsläpp, t.ex. i Asien
  Peter Holmgrene, initiativtagare OTF och produktutvecklare på Vattenfall
  – Det var en tuff upphandling och vi är mycket glada över att SKF valde oss som ny elleverantör.
  Magnus Westberg, chef Production Clients på Vattenfall Försäljning
  Vi har ett unikt samarbetsavtal med Tanka, där vi tillsammans jobbar för och tar ett viktigt steg för att förbereda för framtidens mackar och underlätta för elbilsförare.
  Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden
  Det blir inte extremt låga priser men förhoppningsvis betydligt lägre och jag tror det slår igenom runt månadsskiftet. Kanske att det landar kring 30-35 öre/kWh
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Mars har varit ovanligt kallt och torrt vilket har lett till ökade priser, till och med högre än i januari. Det är historiskt väldigt sällsynt.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Genom att välja miljöcertifierad EPD el får Axfood en överblick och total transparens av sitt klimatavtryck per kilowattimme.
  Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall
  Vi ser tydligt att elpriset följer temperaturen just nu. Elpriset har ökat något men för att vara en vintermånad är det historiskt sett inte extremt.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  En säker och stabil laddning ska vara en förutsättning för alla.
  Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility
  Baserat på att vi ser relativt stabila priser i vinter så kan du ligga kvar på rörligt elpris men är du orolig för att priset ska gå upp och ner och hellre vill ha kontroll kan det vara läge att binda elpriset. Det viktigaste är att du tar ett aktivt beslut.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Bor du i norra Sverige har du under månaden haft lägre elpris medan priset varierat mer i södra Sverige. Som ett resultat av detta har många av våra kunder valt att binda sitt elpris för att ha kontroll på sin månadskostnad.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall försäljning
  Det finns flera sätt att minska sin klimatpåverkan. Därför är det här projektet angeläget och en viktig markering att alla kan bidra på något sätt.
  Magnus Hall, vd på Vattenfall
  Oktober kan få stor påverkan på elpriserna. Normalt är det den månad med mest nederbörd men blir det en torr oktober kan det leda till högre elpriser i vinter.
  Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning
  Vi har pratat med många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och fått höra att det kan vara komplicerat att välja rätt energilösning. Jag håller med, det finns mycket att välja på och det är här Vattenfall InHouse kommer in och ska hjälpa våra kunder att få klimatsmarta och hållbara energilösningar.
  Magnus Hall, vd på Vattenfall
  Vi kan vänta oss högre elpriser på kort sikt men senare i höst finns det goda chanser att elpriset till och med sjunker något.
  Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning
  Vi ser prognoser på låga spotpriser just nu för juli.
  Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning
  Välkommen till Energihuset i Visby där vi bland annat diskuterar hur Sverige ska bli klimatneutralt år 2045, om elnätets kapacitet och så jagar vi talanger.
  Vattenfall
  Många ställer sig frågan ”vad kan jag göra?”. Min uppgift som klimatcoach blir att ge tips och råd om klimatsmarta val och möjligheter.
  Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall
  Många ställer sig frågan ”vad kan jag göra?”. Min uppgift som klimatcoach blir att ge tips och råd om klimatsmarta val och möjligheter.
  Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall
  Med en elbil ”flyttar macken hem”, 80 procent av laddningen beräknas ske hemma. Genom samarbetet kan kunden redan hos bilhandlaren få hjälp med att förbereda och ordna en laddlösning.
  Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility
  – Detta är ett viktigt och bra initiativ med tanke på att ungefär 80 procent av all laddning sker i hemmet.
  Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility
  Det är intressant att testa formatet ”Hackathon”. Det låter oss komma långt in i prototypstadiet på bara ett par dagar, vilket är ett av många sätt vi testar för att hitta klimatsmarta energilösningar som våra kunder vill ha.
  Lars Ejeklint, energiexpert på Vattenfall
  Så snart temperaturerna börjar stiga och snön smälter mer kommer vårfloden igång på riktigt. Då kan vi förvänta oss låga spotpriser i juni och juli.
  Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning
  Laddgatorna ger stockholmarna en möjlighet att ladda sin bil där man faktiskt bor och arbetar. Samtidigt vet vi att bilen inte släpper ut några avgaser, vilket alla vinner på.
  Susanna Hurtig, chef Vattenfall
  AkzoNobel är en stor och viktig kund och det samarbete vi har visar att det går att möta såväl kundbehov som att bidra till ett klimatsmart samhälle.
  Branislav Slavic, försäljningschef på Vattenfall
  – Vi är oerhört glada för samarbetet med Trollhättan Energi och Lerum Energi. Elbilsmarknaden kräver nya former av partnerskap och dessa samarbeten är exempel på nytänkande där vi stöttar varandra i en gemensam satsning.
  Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-Mobility
  Elpriset har trots det varit stabilt och de längre elavtalen är i princip oförändrade sedan förra månaden medan de rörliga priserna sjunkit något.
  Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning
  Bergenergi kompletterar vårt utbud av lokala energilösningar såsom solceller, luftvärmepumpar och laddning av elbilar.
  Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef
  Det innebär att vi har goda utsikter för att elpriserna framåt sett kommer att ligga på samma nivåer som idag, eller till och med sjunka något.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Genom kampanjen möjliggör vi en större spridning av laddstationer och vinnarna i vår kampanj kommer att göra det möjligt för elbilsförarna att ladda när de behöver det.
  Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-Mobility
  Genom projektet Smart Grid Gotland har vi tillsammans med övriga partner tagit ett viktigt steg emot att skapa starkare, smartare och grönare elnät
  Johan Söderström, vd för ABB Sverige
  Vi vet att lagring av el blir en viktig del i omställningen, framförallt inom transportsektorn och även för energisystemet i stort. Northvolt är idag det mest intressanta och spännande batteriprojektet i Europa.
  Andreas Regnell, Vattenfall’s strategichef och ledamot i Northvolts rådgivande styrelse.
  2012 startade ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät och nu presenteras resultaten. Vad har forskningen gett svar på och hur tar vi detta vidare för ett mer hållbart samhälle med starkare, smartare och grönare elnät?
  Smart Grid Gotland
  Vi menar allvar med att ta täten i utbyggnaden av en fungerande laddinfrastruktur.
  Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility
  Nu ser vi tecken på att både torrare och kallare väder är på ingång över hela landet de närmaste veckorna. Det påverkar de kortare prisavtalen som börjat stiga något.
  Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning
  Hållbarhetsarbetet blir bara viktigare och viktigare så det är verkligen kul att vi har fått en så bra ranking. Det är ett tydligt kvitto på att vi gör rätt saker och har ett bra fokus på hållbarhetsfrågorna.
  Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall
  Sverige har ett världsunikt elsystem för industrier, såsom datacenters, som kräver mycket elektricitet i sin verksamhet - stabilt och med lågt koldioxidavtryck. Vi hoppas att vi över tid lyckas attrahera ännu fler datacenters och nya elintensiva industrier till Sverige och därmed skapa mer arbetstillfällen i Sverige och minska koldioxidavtrycket i världen.
  Mattias Tingvall, chef Business Development Vattenfall
  Vi inledde 2016 med ett antal större frågor som behövde hanteras för att stödja omvandlingen av energisystemet och forma ett nytt Vattenfall. Försäljningen av brunkolsverksamheten, den svenska energiöverenskommelsen och den tyska kärnkraftslagstiftningen var betydande framsteg, vilka har medfört ett positivt resultat för bolaget och våra kunder, och samtidigt en minskad risk totalt sett.
  Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef
  Vi hjälper redan våra kunder att köra på el genom att tillhandahålla laddstationer med tillhörande system. I och med beslutet att omvandla vår fordonsflotta bidrar vi inte bara till att minska koldioxidutsläppen i Europa, utan vi vill också föregå med gott exempel för andra företag.
  Martijn Hagens, chef för Customers & Solutions och ansvarig för E-mobility inom Vattenfall
  Vi arbetar för ett livskraftigt lantbruk och elen vi använder måste vara förnybar. Tio nordiska energibolag var med i upphandlingen och Vattenfall hade det bästa erbjudandet. De visade tydligt att de tar miljöfrågorna på största allvar, vilket var oerhört viktigt för oss.
  Olof Wogén, Director Group Risk Management, Lantmännen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp