Så skapade vi ett av världens modernaste elnät

Report this content

Välkommen till presentationen av Smart Grid Gotland tisdagen den 7 mars på KTH.

2012 startade ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät och nu presenteras resultaten.  Vad har forskningen gett svar på och hur tar vi detta vidare för ett mer hållbart samhälle med starkare, smartare och grönare elnät? 

Hur kan ökad andel förnybar kraft i elnätet hanteras och hur gör vi detta så att leveransen och kvalitén bibehålls eller till och med förbättras? Hur kan vi få elkonsumenterna mer aktiva, så att de får en större roll och därmed kan bidra till ett hållbart elsystem? Detta är utmaningar som hela världen står inför och det är precis det som Smart Grid Gotland handlar om.  

Kom och lyssna när vi presenterar resultaten från Smart Grid Gotland och hur vi tar resultaten vidare. Du kan anmäla dig till förmiddagen eller hela dagen.

Program: 
09.30 Inledande ord av Mikael Östling, prorektor på KTH  
09.35 Presentationer av Nils Vikmång Statssekreterare och ordförande Forum för smarta elnät, Johan Söderström, ABB och Karl Bergman, Vattenfall
10.30 Samtal mellan representanter från partnerbolagen  
11.30 Lunch 
12.45 Presentation delprojekt Smart Kund Gotland 
13.30 Presentation delprojekt Elkvalitet 
14.45 Presentation delprojekt Vindkraftsintegration 

Datum:  7 mars
Plats: Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm

För mer information och anmälan till förmiddagen eller hela dagen, vänligen kontakta:   
Mikael Björnér, mikael.bjorner@vattenfall.com, 073 054 82 29 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH och är delfinansierat av Energimyndigheten.  
Läs mer om Smart Grid Gotland-projektet på; smartgridgotland.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

2012 startade ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät och nu presenteras resultaten. Vad har forskningen gett svar på och hur tar vi detta vidare för ett mer hållbart samhälle med starkare, smartare och grönare elnät?
Smart Grid Gotland