Sex av tio östgötar i Vattenfalls undersökning: Fossilfri energi viktigast för miljön

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att minska den negativa klimatpåverkan anser 62 procent av östgötarna att den viktigaste åtgärden är att investera mer i fossilfri energi. Det visar en ny Sifo-undersökning från Vattenfall. Dessutom är mer än hälften av östgötarna beredda att välja fossilfri energi när de tecknar elavtal.

Klimatfrågan har aldrig varit så omdebatterad som nu. I en ny Sifo-undersökning har Vattenfall undersökt vilka åtgärder östgötarna tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan i stort och resultatet visar att fossilfri energi är högt prioriterat. Mer än sex av tio östgötar tycker att investeringar i fossilfri energi är den viktigaste. Färre resor med flygplan och att åka mer kollektivt prioriteras samtidigt av 46 respektive 40 procent. Dessutom anser 34 procent att företag som exempelvis energi- och transportbolag bör ta större ansvar.

– Vi ser att energifrågan engagerar många östgötar, vilket verkligen är kul. Omställningen till fossilfri energi måste ske och vi tar stort ansvar för vår produktion samtidigt som vi vill inspirera fler människor till att aktivt välja fossilfri el, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 

Intresset för fossilfri el är stort i Östergötland. I undersökningen uppger 52 procent av invånarna att de är beredda att välja fossilfri el när de tecknar elavtal. Det är därmed den åtgärd i hemmet som flest i länet är beredda att genomföra i syfte att minska sin klimatpåverkan. Dessutom svarar var 43 procent av östgötarna att de är beredda att installera solceller hemma.

Vattenfalls elproduktion i Norden är helt fossilfri och elen kommer från vind, vatten, sol och kärnkraft. Energibolaget är Sveriges största producent av förnybar energi, men målsättningen är större än så.

– Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och jag är övertygad om att det är möjligt. Vi vill bidra till att omställningen går snabbare genom att ständigt ta fram klimatsmartare lösningar. Fossilfria elavtal och solceller är åtgärder som många östgötar är villiga att välja. Genom att möjliggöra det för våra kunder hoppas vi kunna underlätta för östgötarna att leva och bo mer hållbart, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. 

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com


Bilaga

Om undersökningen:  Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Den genomfördes i januari 2019 och är statistiskt säkerställd på länsnivå och representativ på riksnivå. Totalt har 2 297 personer i Sverige mellan 16 till 74 år deltagit i undersökningen.

Åtgärderna som östgötarna anser vara viktigast för att minska klimatpåverkan i stort:

Totalt
Investera i mer fossilfri energi 62 %
Göra färre resor med flygplan 46 %
Åka mer kollektivt 40 %
Företag som exempelvis energi- och transportbolag bör ta större ansvar 34 %
Äta mindre kött 33 %
Köpa varor och livsmedel som är miljömärkta och/eller närproducerade 32 %
Köpa mer second hand och begagnat 29 %
Politiska beslut, exempelvis ökad flygskatt 29 %
Källsortera mer 23 %
Investera i fler elfordon 20 %
Stänga av elektronik och annat som inte används 17 %
Spara på varmvatten, exempelvis genom att duscha kortade tid 15 %
Sänka temperaturen i hemmet, kontor och andra fastigheter 9 %
Donera pengar till initiativ eller organisationer som verkar för klimatet 2 %
Jag tycker inte att det är viktigt att minska klimatpåverkan 1 %
Annat 7 %
Vet ej 1 %

Åtgärderna som östgötarna är beredda att göra för att minska klimatpåverkan i sina hem:

Totalt
Aktivt välja fossilfri energi när jag tecknar elavtal 52 %
Installera solceller 43 %
Sänka inomhustemperaturen 35 %
Installera laddbox för elfordon 22 %
Byta uppvärmningssystem till bergvärme 19 %
Installera en luftvärmepump 17 %
Jag är inte beredd att göra något för att minska mitt hems klimatpåverkan 7 %
Annat 12 %
Vet ej 8 %

Åtgärderna som östgötarna planerar att göra de kommande tre åren:
 

Totalt
Aktivt välja fossilfri el när jag tecknar elavtal 19 %
Sänka inomhustemperaturen 14 %
Installera solceller 13 %
Installera en luftvärmepump 9 %
Installera en laddbox för elfordon 6 %
Byta uppvärmningssystem til bergvärme 4 %
Annat 7 %
Jag planerar inga åtgärder i mitt hem de kommande tre åren 34 %
Vet ej 17 %

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt