Vattenfall tecknar stort el- och energi-tjänsteavtal med AkzoNobel

Vattenfall ska årligen leverera 1,5 TWh el till AkzoNobel i Nederländerna. Detta enligt ett nytt avtal som även omfattar energitjänster och stöd till AkzoNobel för att till lägsta kostnad kunna hantera variationer i energianvändningen och möjliggöra en ökad användning av förnybar energi.

AkzoNobel ska kunna dra nytta av sin egen flexibilitet i elanvändningen, både i kemifabriker och elproduktionsanläggningar, för att hantera variationer både i användningen och produktionen av el. Målet är att därigenom förhindra obalanser och optimera kostnaderna. Företaget kommer också att anpassa produktionen genom efterfrågestyrning (demand-side response) för att möta en ökande andel variabel förnybar produktion. Vattenfall kommer därutöver att ge AkzoNobel tillgång till elhandelsmarknaden genom sin tradingverksamhet.

- Syftet med detta partnerskap är att ge tillgång till Vattenfalls resurser med gedigen erfarenhet och expertis att agera på olika energimarknader. Vi kan därigenom stödja AkzoNobel att skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda sin flexibilitet i elanvändningen till energimarknaden, säger Martijn Hagens, affärsområdeschef för Customers & Solutions. Vi kommer även att erbjuda kunden stöd och utbilda deras planerings- och driftpersonal.

Partnerskapet mellan Vattenfall, genom det nederländska dotterbolaget Nuon, och AkzoNobel ska stödja AkzoNobel att ta nästa steg för att nå sina strategi- och hållbarhetsmål och bli klimatneutrala till 2050.

- Detta avtal är ett bevis för Vattenfalls expertis som partner i energiomställningen och är helt i linje med vår hållbarhetsstrategi ‘Planet Possible’ för effektiv användning av resurser och energi i hela värdekedjan, säger Knut Schwalenberg, ordförande för AkzoNobel i Nederländerna. Det är också ett tecken på vårt åtagande att använda mer förnybara energikällor som vind- och solkraft, samtidigt som det ger oss extra drivkraft i vår omställning till att bli 100 procent fossilfria till år 2050.

Avtalets utformning ger möjlighet att expandera till Tyskland, Danmark och Sverige för en övergripande energiupphandling inom AkzoNobel. Vattenfall levererar redan miljödeklarerad el (EPD, Environmental Product Declaration) till sju av AkzoNobels fabriksanläggningar i Sverige och Finland sedan 1 januari 2017. Avtalet i Norden har en årlig volym på 1,25 TWh.

Det nya avtalet gäller AkzoNobels kemiska produktionsanläggningar i Delfzijl, Hengelo och Rotterdam.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar