Stark tillväxt och fortsatt förbättrat rörelseresultat

Report this content

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2022:

Totala intäkter uppgick till 12,7 MSEK (1,2 MSEK)

Rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-1,8 MSEK)

Periodens resultat uppgick till -6,7 MSEK (-1,7 MSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,05)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022:

Totala intäkter uppgick till 31,6 MSEK (3,5 MSEK)

Rörelseresultat uppgick till -8,5 MSEK (-5,7 MSEK)

Periodens resultat uppgick till -14,5 MSEK (-5,7 MSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,10)

Jämförelsesiffror mot föregående år visas inom parentes. Verksamheten 2022 är inte densamma som verksamheten 2021 då Vaxxa AB och 2Prove AB inte ingick till fullo i verksamheten.

VD ord - Historisk starkt tredje kvartal för Augeo Group

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Vi stänger det tredje kvartalet med en omsättning på 12.7 MSEK, upp från 1.2 MSEK från föregående år. Glädjande är också att rörelseresultatet förbättrades till -0.8MSEK och är enligt plan. Omsättningsökningen härleds till förvärvet av Vaxxa och den positiva utveckling den verksamheten har haft. Det förbättrade lönsamheten är en kombination av strategiomläggningen som genomförts samt en positiv utveckling för Vaxxa och 2Prove.  

Augeo Group tar en tydlig inriktning mot online-auktioner

Inom Vaxxa har tre olika affärsben utformats med följande inriktningar; 

  • Befintlig verksamhet utökas med ett antal proffssäljare inom segmenten entreprenad/maskin/jordbruk och skog, detta kommer också innebära en justering av lägsta prisnivå för att erbjuda en högre kvalitet. 
  • Selfservice auktionerna där Vaxxa är helt unika blir ett eget affärsben där både företag och privatkonsument kan lägga ut egna objekt utan kostnad. Vi ser här en kraftigt ökad efterfrågan från kunder som inte själva vill äga kundkontakten men kan tänka sig att utföra visst jobb själv. Vi säkerställer identitet samt betalning och finans, endast utlämning utförs av säljare. Den här delen kommer framöver vara ett starkt växande segment. 
  • Bolaget startar även en avyttringsdel i auktionsform där vi tar ett helhetsgrepp för att hjälpa till med hela kundaffären fram till mål. Detta ben kommer framför allt i recessionstider att vara starkt växande, vi avser att starta denna del omgående. 

Fortsatt bra momentum trots en orolig omvärld

Vaxxa kommer att vara den mest lättrörliga spelaren inom detta affärsområde där vi snabbt kan anpassa oss efter kundernas köp/säljbeteende. Genom att stärka och selektera affärsbenen kommer vi att bli en betydande spelare oavsett vilken del marknaden befinner sig i. Företagets målbild har tydliggjorts vilket kommer underlätta rekrytering och genomförande för att uppfylla de satta målen. 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 08:51 CET.

Karl Frindberg, VD Telefon: 0705-303123

Prenumerera

Dokument & länkar