Nyproduktion av 130 lägenheter i Vellinge kommun

Under hösten och vintern påbörjar Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB nyproduktion av 130 lägenheter. Projekten fördelar sig på tre bostadsprojekt samt ett vårdboende - en utbyggnad av S:t Knuts vård- och omsorgsboende i Skanör.

- För att möta den ökade efterfrågan på hyresbostäder och efter två lyckade bostadsprojekt – i Vellinge och Skanör under 2013 - startar vi nu upp ytterligare två projekt med totalt 60 lägenheter fördelat på Skanör Falsterbo och Vellinge tätort, säger Anders Larsson VD för Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB.

Även efterfrågan av trygghetslägenheter ökar bland kommuninvånarna och nu startar Vellinge Exploaterings AB upp två projekt, ett i Vellinge med 30 lägenheter och ett i Skanör med utbyggnaden av S:t Knuts vård- och omsorgsboende med ytterligare 36 vård- och omsorgsplatser. Projekten beräknas starta upp under hösten/vintern och börjar med utbyggnaden av S.t Knut.

- Vellinge är en attraktiv kommun och bostadsbehovet ökar bland både yngre och äldre. Både Vellingebostäder och Vellinge Exploaterings AB medverkar på detta sätt till att utveckla kommunen, bland annat i samarbetet med ansvariga inom äldreomsorgen, avslutar Anders Larsson.

Christer Tedestål (m), Vellingebostäders styrelseordförande:
- Det är en medveten politisk inriktning att vi ska vara offensiva, när det är möjligt och bygga fler bostäder. Vellingebostäder måste kunna vara modigare än andra fastighetsbolag och samtidigt vara öppna för att eventuellt avyttra det som byggs i framtiden. Det är inget självändamål att äga allt som produceras för all framtid. Ett kommunägt bolag kan dock se andra värden i att ta initiativet till att det byggs i lagom takt och med bostäder som på alla sätt passar vår kommun och vår miljö.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Larsson, VD Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB.
Tel 070-557 66 02. E-post:anders.larsson@veboa.se.

Christer Tedestål
, styrelseordförande i Vellingebostäder AB.
Tel 070-352 77 80.

www.veboa.se                   Till pressrum: http://news.cision.com/se/vellingebostader

Taggar:

Snabbfakta

Under hösten och vintern påbörjar Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB nyproduktion av 130 lägenheter. Projekten fördelar sig på tre bostadsprojekt samt ett vårdboende - en utbyggnad av S:t Knuts vård- och omsorgsboende i Skanör.
Twittra det här

Citat

- För att möta den ökade efterfrågan på hyresbostäder och efter två lyckade bostadsprojekt – i Vellinge och Skanör under 2013 - startar vi nu upp ytterligare två projekt med totalt 60 lägenheter fördelat på Skanör Falsterbo och Vellinge tätort.
Anders Larsson, VD Vellingebostäder och Vellinge Exploaterings AB (Vexab)
- Vellingebostäder måste kunna vara modigare än andra fastighetsbolag och samtidigt vara öppna för att eventuellt avyttra det som byggs i framtiden. Det är inget självändamål att äga allt som produceras för all framtid. Ett kommunägt bolag kan dock se andra värden i att ta initiativet till att det byggs i lagom takt och med bostäder som på alla sätt passar vår kommun och vår miljö.
Christer Tedestål, Vellingebostäders styrelseordförande