Antal aktier och röster i Veoneer

Report this content

Stockhom, Sverige, 31 maj 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), ett företag specialiserat på förassistanssystem (ADAS) och autonom körning (AD), offentliggjorde idag det nya antalet aktier och röster i bolaget.

Som offentliggjordes den 29 maj 2019 har Veoneer slutfört en kapitalanskaffningsprocess som resulterat i förändring av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 111 372 130 aktier – varav samtliga är stamaktier – och 111 372 130 röster i bolaget.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående VP Communications & IRs försorg för offentliggörande den 31 maj 2019 kl 22.05 CET.

För ytterligare information:

Media:
Thomas Jönsson, VP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27

Investerare & analytiker:
Thomas Jönsson, Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar produkter och lösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar