Veoneers datum för bolagsstämman

Stockholm, 9 januari 2020: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNEsdb) en ledare inom autotechbranschen, har bestämt datum för sin bolagsstämma.

Styrelsen har beslutat att nästa ordinarie bolagsstämma ska hållas onsdagen den 6 maj 2020 i Detroit, USA.

Endast aktieägare på avstämningsdagen den 9 mars 2020 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman. Kallelse till stämman skickas till registrerade aktieägare i slutet av mars.

För ytterligare information:
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, Tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 9100 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2018 uppgick försäljningen till 2,2 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

Prenumerera