23 svenska städer samarbetar för att snabba på klimatomställningen

Report this content

23 svenska städer – som tillsammans har 40 % av Sveriges befolkning – samarbetar nu för att accelerera omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. I dag samlades den högsta politiska ledningen i alla städer för lanseringen av fas 2 av satsningen Klimatneutrala städer 2030.

För att stoppa den globala uppvärmningen krävs drastiska förändringar i samhället. Lösningarna som minskar klimatutsläppen finns redan, det som behövs nu är att alla i samhället – offentlig sektor, privata företag, idéburna organisationer och vanliga människor – arbetar och beter sig på nya sätt för att använda de här lösningarna. Det är det satsningen Klimatneutrala städer 2030 ska bidra till – att sammanföra olika parter och underlätta spridningen av kunskaper och erfarenheter.

Vi har inte tid att uppfinna hjulet var för sig, vi hitta nya sätt att arbeta på alla nivåer i samhället, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities och lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH.

De närmaste åren kommer nu de 23 kommunerna att arbeta för högtryck tillsammans med fyra myndigheter – Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Tillväxtverket  – och Viable Cities för att hitta nya, effektiva sätt att nå målet: städer som är bra för planeten, för människorna som bor i dem och alla som verkar i dem.

Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Alla 2030-städerna, både de som varit med sedan tidigare och de nytillkomna – har mycket ambitiösa klimatmål. Under eventet den 28 oktober fick de medverkande från städerna, och representanter från myndigheterna, lyfta upp det de kan bidra med till det gemensamma arbetet framåt.

Samtidigt pågår processen med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen. Den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer alla städer att signera antingen ett reviderat Klimatkontrakt 2030, eller – för våg 2-städerna – en avsiktsförklaring som en förberedelse för att signera kontraktet nästa år.

Städer i våg 1 (med sedan fas 1) Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö
Städer i våg 2  Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro, Östersund

•••

Kontakt Viable Cities: Anna-Lena Ekenryd, anna-lena.ekenryd@viablecities.se, 0733-468 436

Energimyndighetens pressfunktion, press@energimyndigheten.se, 016-544 24 95

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

viablecities.se

Taggar: