Alla universitetssjukhus i Norge uppgraderade till VibroSense Meter® II

Report this content

När St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim nu går över till VibroSense Meter® II-systemet innebär det att samtliga kliniker för Arbets- och Miljömedicin på universitetssjukhusen i Norge är uppgraderade.

I Norge finns det totalt fem universitetssjukhus, samt Statens Arbetsmiljöinstitut, och med den senaste ordern från Trondheim, med ett värde motsvarande omkring 150 000 SEK, har nu alla uppgraderat till VibroSense Meter® II.

Precis som i Sverige har nu samtliga universitetssjukhus med kliniker för Arbets- och Miljömedicin som använder instrumentet uppgraderat sina äldre system till VibroSense Meter II. I detta ingår också att man har anammat VibroSense nya rekommenderade gränsvärden som baseras på ett helt nytt normalmaterial.   

”Vi är väldigt glada för ordern från St. Olavs Universitetssjukhus och att nu ha samtliga viktiga klinker i Norge som användare av VibroSense Meter II. Det är ett tydligt bevis på att vår teknologi är accepterad inom vården. Universitetssjukhusen i Norge är viktiga referensklinker och detta betyder naturligtvis mycket för våra fortsatta expansionsplaner”, säger Hans Wallin, VD för VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB

Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera