Delårsrapport 1 2019-07-01 - 2019-09-30

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)  

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 317 359 (96 383) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 341 368 (-1 334 482) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,14) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92,3 (84,8) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2019/20: 12 302 009 (9 712 113) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2019: 12 302 009 (9 712 113).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • VibroSense meddelar den 24 juli 2019 att Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübeck universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) ska göra en stor studie med hjälp av VibroSense Meter II. Syftet med studien är att undersöka hur man kan förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg. Studien inleds med en pilotstudie där man hyr ett VibroSense Meter II-system under fyra månader med en option att därefter köpa instrumentet.
 • Den 8 augusti 2019 meddelar VibroSense att bolaget har anställt Charlotta Landoff Bach som Senior Product Manager. Charlotta har gedigen erfarenhet av medicinteknik och diabetesmarknaden och hon tillträder tjänsten i oktober 2019.
 • Den 19 augusti 2019 meddelas att en publicerad studie författad av forskare på Arbets- och Miljömedicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset ger ett starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för snabb undersökning (screening) av vibrations-exponerade arbetstagare. Screeningmetoden som utvecklas av VibroSense tillsammans med två företag inom företagshälsovården i Sverige, innebär att en undersökning kan göras på mindre än 10 minuter. Metoden kommer att bli viktig för VibroSense expansion i bland annat Tyskland.
 • Den 3 september 2019 informerar VibroSense att sektionen för miljö- och arbetsmedicin på Oslos universitetssjukhus köper ett fullbestyckat VibroSense Meter II-system med leverans i slutet på september 2019. I beställningen ingår licenser för både hand- och fotmätning samt ett så kallat ”travel kit” med en PC. Ordervärdet ligger i nivå med bolagets listpriser.
 • VibroSense meddelar den 12 september 2019 att Företagshälsovårdskoncernen Avonova Hälsa AB tecknar licensavtal med VibroSense Dynamics på inledningsvis 24 instrument. Avonova har beslutat att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. Licensavtalet omfattar initialt 36 månader med möjlighet till förlängning. Avtalet påverkar VibroSense Dynamics resultat för innevarande räkenskapsår positivt.
 • Den 19 september 2019 meddelas att VibroSense Dynamics förstärker organisationen med Hans Wallin som ny VD. Hans Wallin tillträder tjänsten som VD senast den 1 januari 2020 då han lämnar sitt tidigare uppdrag som General Manager – Global Bone Cement, för Zimmer Biomet. Hans Wallin som har gedigen erfarenhet både från att leda organisationer och av marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter, kommer tillföra VibroSenses mycket värdefull kompetens.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • VibroSense meddelar den 2 oktober 2019 att överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, genomför en studie med VibroSense Meter där han drar slutsatsen att bolagets instrument kan användas i stället för ”Gold standard” för tidig upptäckt av nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes. Resultaten redovisades på världens näst största diabeteskongress, EASD, i Barcelona den 17 september 2019. Slutsatsen var bland annat att VibroSense teknologi och instrument kan användas i stället för nervlednings-undersökningar för tidig diagnostik av nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes.

 • Den 9 oktober 2019 meddelar VibroSense via ett nyhetsbrev att bolaget genomför sin affärsplan och når uppsatta mål. Efter ett intensivt år bedömer bolaget att förut-sättningarna att lyckas är bättre än någonsin vilket beror på det senaste årets framsteg inom försäljning, marknadsföring, finansiering och forskning utförd av bolagets forskningspartners. En kvalificerad förstärkning av organisationen och styrelsen är ytterligare positiva faktorer för bolagets utveckling de kommande åren.


VD Toni Speidel har ordet

Det första kvartalet har startat med en rivstart, vilket ligger helt i linje med vår strategi för innevarande bokslutsår ”att gå ut stenhårt och sedan bara öka” (för att travestera en gammal skidåkare). Under det gångna kvartalet har vi arbetat med att ta hem viktiga affärer, förstärka vår organisation och stödja pågående kliniska studier.

Utöver att ha fått bolagets största order någonsin på 24 enheter från Avonova Hälsa AB, har vi också hyrt ut ett instrument till Lübeck Institute of Occupational Health (LIOH) i Tyskland. Deras målsättning är att utvärdera VibroSense Meter II för att se om instrumentet kan användas som ett stöd för att kunna undvika nervskador orsakade av vibrerande verktyg. Detta är oerhört intressant för VibroSense eftersom Tyskland är en stor marknad med många viktiga företag, inte minst inom fordons- och bilindustrin.

Under perioden har vi också rekryterat två mycket erfarna personer inom internationell försäljning och marknadsföring, en VD, Hans Wallin och en Produktchef, Charlotta Landoff Bach som vi kommer presentera lite närmare senare i höst. Som en extra liten krydda kan nämnas att Hans och Charlotta tidigare har arbetat tillsammans på Zimmer Biomet och jag ser verkligen fram emot att få arbeta med dem båda.

På forskningsfronten presenterade överläkare Dr Eero Lindholm resultatet från en riktig intressant studie där hans slutsats är att vår VibroSense Meter var lika bra på att upptäcka förändringar i nervledningsfunktionen som den specialistundersökning som idag anses vara den bästa (Gold Standard) för att diagnostisera nervskador i fötterna orsakade av diabetes. Dr Lindholm presenterade sina resultat i mitten av september på den stora diabeteskongressen EASD (European Association for the Study of Diabetes) som i år hölls i Barcelona. VibroSense ställde som vanligt ut på EASD för att visa och demonstrera sin teknologi och sitt instrument. En allmän slutsats och betraktelse från vårt deltagande är att det kändes som att vi är på väg att få acceptans för vår teknologi. VibroSense bemöttes med betydligt större respekt och intresse från forskarna jämfört med tidigare år. Jag tolkar detta som att man nu börjar förstå att vår teknologi är kraftfull och kan användas för att göra helt nya kliniska upptäckter.

Vidare på temat diabetes har vi precis kommit tillbaka från Robin Bryntesson träningsläger Sockertoppen i Östersund som regelbundet anordnas för barn och ungdomar med diabetes. Robin Bryntesson är en före detta elitskidåkare som har haft diabetes under hela sin karriär. I år höll man för första gången ett läger för vuxna med diabetes och vi på VibroSense var inbjudna för att presentera vår teknik och vårt instrument. För min personliga del kändes vårt deltagande på Sockertoppen som väldigt viktigt och lärorikt. Robin och hans fru Frida gör en oerhört stor insats för barn och ungdomar som har diabetes och jag kan bara ödmjukt lyfta på hatten och tacka för att VibroSense fick vara med på ett Sockertoppsläger. Det gör jag gärna om.

Under den närmaste tiden kommer bolaget arbeta med att slutföra framtagningen undersökningen HAVS Screening som blir ett värdefullt tillskott till bolagets erbjudande till kunder inom företagshälsovården. Vi arbetar även vidare med att leverera system till Avonova samt med att assistera dem i deras introduktion av VibroSense Meter II i Sverige.

För att säkerställa framtida leveranser är vi också mitt i produktionen av nästa serie VSM II-system. Vi planerar dessutom att introducera VSM II i en klinisk diabetesverksamhet och inför detta arbetar vi med att ta fram en anpassad undersökning som vi valt att kalla Diabetes Screening.

Lördagen den 9 november kommer vi ställa ut på världsdiabetesdagen på Hotel Quality View vid Hyllie i Malmö. Till detta hälsar vi alla hjärtligt välkomna att besöka oss för att testa sig på vår nya VibroSense Meter II. Jag vill också flagga upp för den stora TV-galan ”Diabeteskampen” som hålls på Globen i Stockholm den 14/11.

Slutligen arbetar vi vidare med att genomföra vår affärsplan där vi nu lagt till ett patientperspektiv som stöd för att introducera vårt system kliniskt inom diabetes. Vi har en intensiv höst, vinter och vår framför oss och jag känner mig mer hoppfull än någonsin.


Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.