Flaggningsmeddelande

Efter att VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units avslutades den 10 maj 2019 uppstod flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna i bolaget, VD Toni Speidel privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB (”PID”) och styrelsesuppleant Göran Lundborg. Genom emissionen nyemitterades 2 589 896 B-aktier.

VD Toni Speidel privat och tillsammans med det helägda bolaget PIDs innehav i VibroSense uppgick före emissionen till 373 320 A-aktier och 3 473 131 B-aktier (52,4 procent av röster och 39,6 procent av kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i VibroSense till 373 320 A-aktier och 3 496 571 B-aktier (44,2 procent av röster och 31,5 procent av kapital).

Göran Lundborgs innehav i VibroSense uppgick före emissionen till 62 000 A-aktier och 522 406 B-aktier (8,3 procent av röster och 6,0 procent av kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i VibroSense till 62 000 A-aktier och 522 406 B-aktier (7,0 procent av röster och 4,8 procent av kapital).

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet efter transaktionen underskrider 5 % av aktiekapitalet för Göran Lundborg och då Toni Speidels innehav efter transaktionen underskrider 50 % av rösterna.

Förändringen i antal aktier är relaterad till den nyligen genomförda företrädes-emissionen i Bolaget. Utfallet av företrädesemissionen har offentliggjorts genom separat pressmeddelande den 16 maj 2019.

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com
 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att Bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar