Företagshälsan Runstenen köper två VibroSense Meter II och fördjupar samarbetet med VibroSense Dynamics

Som en följd av Arbetsmiljöverkets ökade fokus på vibrationsskador köper Företagshälsan Runstenen två VibroSense Meter II. Tillsammans ska bolagen ta fram en snabbare undersökningsmetod, så kallad screening, som bygger på kliniska undersökningar av 2 750 personer som under 11 år undersökts regelbundet av Runstenen. En snabbare screening är en förutsättning för att man effektivt skall kunna undersöka stora riskgrupper, till exempel arbetstagare inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggsektorn.

Efterfrågan på undersökning av arbetstagare som riskerar att få vibrationsskador på grund av handhållna vibrerande verktyg kommer att öka framöver. Skälet är att Arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda medicinska kontroller och att Arbetsmiljöverket under 2019 och 2020 både ökar antalet inspektioner och ställer allt högre krav på arbetsgivarna att minska vibrationsskadorna.

Som ett svar på Arbetsmiljöverkets ökade krav på arbetsgivarna startar VibroSense och Runstenen ett projekt som syftar till att ta fram en screening-metod som endast tar 10 minuter per undersökt arbetstagare. Detta kommer att markant reducera dagens undersökningstider och göra det möjligt att möta företagens ökade behov. Runstenen blir först inom företagshälsovården i Sverige att använda det nyutvecklade instrumentet VibroSense Meter II för detta ändamål.

-          ”Vi har samarbetat med VibroSense i 15 år och ser fram emot att fördjupa samarbetet ytterligare. Med den nya screening-metoden får vi ett enkelt och effektivt verktyg för att hjälpa våra kunder att upptäcka och åtgärda ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Magnus Sköldbäck, VD Företagshälsan Runstenen. ”

-          ”Runstenens kliniska data ger oss en unik möjlighet ta fram en optimerad och snabb undersökning som baseras på verklig data. Samarbetet med Runstenen betyder att vi kan nå fler kunder inom företagshälsovården. Förutsättningarna inom vårt affärsområde företagshälsovård ser mycket ljusa ut och vi räknar med att ha en ny screening-metod klar under hösten 2019, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics. ”

Om vibrationsskador
Vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg är idag den vanligaste arbetsskadan i Sverige och utgör totalt 28 % av alla registrerade arbetsskador. Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka. I Sverige finns 400 000 arbetstagare som arbetar med handhållna vibrerande verktyg vilka kan ge skador på nerver, blodcirkulation, leder och muskler. De vanligaste symtomen på vibrationsskador är försämrad känsel, domningar, vita fingrar och förlorad finmotorisk förmåga. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggindustri.

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Kontakt Företagshälsan Runstenen
Magnus Sköldbäck, VD
Tel: +46 40 22 37 20
E-post: info@fhv-runsten.se
www.fhv-runsten.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om Företagshälsan Runstenen
Företagshälsan Runstenens övertygelse är att om de anställda mår bra så mår också företaget bra. Genom skräddarsydda tjänster skapas säkra arbetsplatser som främjar både trivsel och god hälsa. Företaget har i mer än 40 år bidragit med insatser för att förbättra sina kundföretags hälsa och arbetsmiljöarbete.


Prenumerera

Dokument & länkar