• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • Första kommersiella order till VibroSense Dynamics inom affärsområdet behandling av cancer med cellgifter

Första kommersiella order till VibroSense Dynamics inom affärsområdet behandling av cancer med cellgifter

Report this content

VibroSense Dynamics har fått den första kommersiella ordern inom affärsområdet Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus har ingått ett licensavtal med VibroSense Dynamics som innebär att kliniken hyr bolagets produkt VibroSense Meter.

Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus har ingått ett licensavtal med VibroSense Dynamics. Kliniken ska testa VibroSense Dynamics metod och instrument under sex månader. Testen går ut på att undersöka omfattningen av nervskador på patienter som behandlats med cytostatika, genom att mäta känseln i händerna med Multifrekvens Vibrametri. Om testerna bekräftar neurologisk status i patienternas händer, avser kliniken att inleda en studie inom CIPN och därmed förlänga licensavtalet.

-          Ordern från Onkologiska kliniken i Linköping är av stor betydelse för bolaget. Jag ser det som en första kvittens på vår strategi att nå forskare inom onkologi och cellgifts-behandling. Sett från ett internationellt perspektiv är forskare en stor och viktig kundgrupp där bolaget också kan få nytta av forskningsresultaten. Varje ny studie tillför bolaget ovärderlig kunskap som också ger stöd åt vår marknadsföring och försäljning, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar