Idag är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Report this content

Idag, den 26 mars 2018, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilka utgavs i samband med VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) emission av units under våren 2017. Sista dag att teckna B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 28 mars 2018. Anmälningssedel finns för nedladdning på VibroSenses, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets hemsidor (http://www.vibrosense.se/investor-relations, www.sedermera.se och www.aktietorget.se).

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2018 förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 1 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar B-aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar