Intention to Grant för VibroSense Dynamics Europeiska patentansökan

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) har fått en Intention to Grant från European Patent Office (EPO) gällande bolagets patentansökan för Europa. Detta innebär att EPO har för avsikt att godkänna patentet.


European Patent Office (EPO) har meddelat VibroSense Dynamics att man har gett ett så kallat Intention to Grant vilket innebär att patentet kommer att godkännas. Patentet omfattar såväl apparat som metod och förstärker bolagets IP-skydd (Intellectual Property). Utöver patent skyddas VibroSense Dynamics produkt och metod av bland annat krypterade algoritmer som läggs in i mjukvaran i bolagets hand- och fotinstrument.

VibroSense Dynamics har i det pågående utvecklingsarbetet av fotinstrumentet utvecklat nya funktioner som kan komma att patenteras. Bolaget skall därför gå igenom dessa lösningar med bolagets patentbyrå för att undersöka om det går att få ytterligare patent.

- Det finns flera intressanta och ovanliga lösningar i vårt nya fotinstrument och det är viktigt att undersöka patenterbarheten och inleda patentansökningar innan man börjar producera och leverera till kunder, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.  

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017.


VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar