Marknadsmeddelande 73/18 - Sista dag för handel med VibroSense Dynamics AB:s TO 1 är den 26 mars 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, VSD TO 1 B, är den 26 mars 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: VSD TO 1 B
ISIN-kod: SE0009663784
Orderbok-ID: 40Y9
CFI: RMXXXX
FISN: VIBROSENSE/OPT RTS 20180328
Sista handelsdag: 26 mars 2018

Stockholm den 21 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.