• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • Marknadsmeddelande 73/18 - Sista dag för handel med VibroSense Dynamics AB:s TO 1 är den 26 mars 2018

Marknadsmeddelande 73/18 - Sista dag för handel med VibroSense Dynamics AB:s TO 1 är den 26 mars 2018

Report this content

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, VSD TO 1 B, är den 26 mars 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: VSD TO 1 B
ISIN-kod: SE0009663784
Orderbok-ID: 40Y9
CFI: RMXXXX
FISN: VIBROSENSE/OPT RTS 20180328
Sista handelsdag: 26 mars 2018

Stockholm den 21 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se