Ny studie med VibroSense Meter startas inom området cancerbehandling med cellgifter

En ny studie inom området CIPN, Chemo Therapy Induced Peripheral Neuropathy, skall genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka biverkningar. Studien skall göras vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Start av studien planeras ske i mars eller april.

Studien omfattar mer än 20 patienter med colorectal cancer (cancer i tjock- eller ändtarm) och som behandlas med cellgiftet Oxaliplatin vilket är en standardbehandling vid denna typ av cancer. Oxaliplatin ger i stor utsträckning sensorisk neuropati och ca 20 procent av alla patienter får bestående handikapp i form av grav känselnedsättning.

Syftet med studien är att med hjälp av VibroSense Meter upptäcka känselnedsättning i ett tidigt skede och därmed kunna anpassa behandlingen för att undvika svåra skador. Studien beräknas ta ett år och kommer därefter publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Sedan tidigare pågår en annan studie inom CIPN vid behandling av Myelom, på Hematologen vid Skånes universitetssjukhus. VibroSense Meter används även i denna studie för att upptäcka känselnedsättning i ett tidigt skede.

-          Studien på Onkologen är en mycket intressant studie eftersom Oxaliplatin används rutinmässigt runt om i världen vid behandling av colorectal cancer. Vi är mycket förhoppningsfulla, bland annat efter att ha tagit del av indikationer från den pågående studien på Hematologen. Studier inom CIPN ger snabba resultat och bedömningen är att CIPN kommer att bli ett mycket viktigt marknadsområde för VibroSense Dynamics, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar