Ny studie visar att känselnedsättning i fötterna går att detektera med multifrekvens-vibrametri hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes.

En studie som genomförts vid Lunds Universitet visade att 19 procent av de undersökta barnen och ungdomarna med typ 1-diabetes visade tecken på nedsatt känsel i fötterna. Resultaten visar vidare att förekomsten av nedsatt känsel var vanligare hos de barn och ungdomar som erhåller insulin genom insulinsprutor, i jämförelse med de barn som behandlas med insulinpump. I studien har en ny metod använts, så kallad MultiFrekvens-Vibrametri.

Studien visade att 19 procent av de undersökta barnen uppvisade tecken på nedsatt känsel i fötterna, så kallad subklinisk perifer diabetesneuropati. HbA1c-värdena skilde sig inte åt mellan personerna med nedsatt och normal känsel. Inte heller kunde man se några skillnader mellan kön.

En intressant iakttagelse från studien är att förekomsten av nedsatt känsel var lägre bland de barn och ungdomar som behandlas med insulinpump, i jämförelse med de som administrerar insulin med hjälp av sprutor.

I studien testades även känseln med så kallade monofilaments. Vid denna undersökning var det inga av de undersökta barnen i studien som visade tecken på nedsatt känsel för lätt tryck av monofilament.

I studien som genomförts i Skåne har instrumentet VibroSense Meter använts i syfte att mäta känseln för vibrationer i huden på fingrar och fötter hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Användningen av en VibroSense Meter kan liknas vid hur ett hörseltest genomförs. Barnen och ungdomarna har fått placera ett finger eller en del av fotsulan på en tapp (probe) som vibrerar med 7 olika frekvenser med olika intensitet. När barnen uppfattar en vibration i huden trycker de på en svarsknapp, och när vibrationerna upphör släpper man knappen. Metoden mäter på så vis patientens känsel för de olika vibrationsfrekvenserna.

-          Att det kan förekomma diabetesneuropati bland barn och ungdomar är känt sedan tidigare. Men att det finns en korrelation mellan insulinpump och förekomst av subklinisk diabetesneuropati är oerhört intressant, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

I studien ingår 73 barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som har typ 1-diabetes. Studien har genomförts av Erik Ising, doktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö – Pediatrisk Endokrinologi, Lunds Universitet. Medförfattare är Lars B Dahlin, professor vid Institutionen för Translationell Medicin - Handkirurgi, Lunds universitet samt Helena Elding Larsson, Docent vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds universitet. Studien presenterades på American Diabetes Associations 77th Scientific Sessions i San Diego, Kalifornien.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017.VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar