Omvandling av B-interimsaktier till B-aktier genomförd

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag att de B-interimsaktier som emitterades i samband med bolagets nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 B har omvandlats till B-aktier. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att B-aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först efter den 30 april 2018. Totalt 752 433 nya B-aktier har registrerats hos Bolagsverket, vilket innebär att antalet aktier i VibroSense efter registrering uppgår till 9 712 113 stycken och att aktiekapitalet uppgår till 971 211,30 SEK. Observera att antalet aktier och aktiekapitalet har korrigerats gentemot pressmeddelande publicerat den 4 april 2018.  

_

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar