• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • Sektionen för miljö- och arbetsmedicin på Oslos universitetssjukhus köper ett fullbestyckat VibroSense Meter II-system

Sektionen för miljö- och arbetsmedicin på Oslos universitetssjukhus köper ett fullbestyckat VibroSense Meter II-system

Report this content

Sektionen för miljö och arbetsmedicin på Oslos universitetssjukhus har beställt en fullbestyckad VibroSense Meter II (VSM-II) med leverans i slutet på september 2019. I beställningen ingår licenser för både hand- och fotmätning samt ett så kallat ”travel kit” med en PC. Ordervärdet ligger i nivå med bolagets listpriser.

Sektionen för miljö och arbetsmedicin har valt att ersätta sitt äldre VibroSense Meter-system med VSM-II som ett led i att kunna förbättra och utöka sin diagnostik av vibrationsskador. Det nya VSM-II-systemet medför en väsentlig uppgradering av stödet för diagnostik av dessa skador.

-   ”Det här blir det sjunde VSM II-systemet som vi levererat sedan juni i år vilket är högst glädjande. Bolaget har nu på kort tid växlat om till att bli ett tillväxtbolag med allt mer fokus på försäljning och marknadsföring. I takt med att vi nu förstärker organisationen kommer vi få mer resurser att växla upp ytterligare”, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar