• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • Studie med VibroSense Meter drar slutsatsen att bolagets instrument kan användas i stället för ”Gold standard” för tidig upptäckt av nervskador i fötter orsakad av typ 1 diabetes

Studie med VibroSense Meter drar slutsatsen att bolagets instrument kan användas i stället för ”Gold standard” för tidig upptäckt av nervskador i fötter orsakad av typ 1 diabetes

Report this content

Överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, presenterade unika studieresultat från en studie på nervskador i fötter hos patienter med typ 1 diabetes. Resultaten redovisades på världens näst största diabeteskongress - EASD i Barcelona den 17 september 2019. Slutsatsen var bland annat att VibroSense teknologi och instrument kan användas i stället för nervledningsundersökningar, för tidig diagnostik av nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes.

Dr. Lindholm redovisade sina resultat under en posterpresentation där han bland annat funnit en signifikant korrelation mellan VibroSense teknologi MultiFrekvens Vibrametri och nervledningsundersökningar som är ”Gold Standard” vid diagnostik av nervskador i fötter orsakade av diabetes typ 1. Studien är gjord på 50 patienter och resultatet visade att det finns en överlag stark korrelation med nervledningsundersökningar i flera nervstammar i foten. Starkast korrelation, -0.81, erhölls vid 125 Hz under stortån mot nervledings-amplituden i Suralisnerven i foten. En korrelation på +1 eller -1 motsvarar likvärdiga resultat.

Postern kan laddas ner på följande länk: NCS-Poster-EASD

-          Den här publikationen är en ytterligare viktig pusselbit för en framgångsrik lansering av MultiFrekvens Vibrametri och vårt nya instrument VibroSense Meter II. Vi är nu på god väg att visa att vi kan ersätta ”Gold Standard” med ett instrument som vi erbjuder både till primär- och specialistvård. Dr. Lindholms resultat innebär att VibroSense Meter II kan bli ett väsentligt snabbare, smärtfritt och mycket billigare alternativ till primär- och specialistvården, jämfört med dagens nervlednings-undersökningar. Vårt nästa delmål är att visa att MultiFrekvens Vibrametri är en bättre och känsligare metod än nuvarande ”Gold Standard”, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar