Studie med VibroSense Meter visar starkt samband mellan fotsår och dålig känsel i fotsulan på låga frekvenser

En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar ett starkt samband mellan försämrad känsel på låga frekvenser och fotsår. Bakom studien står fem framstående forskare från  Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Målet med studien var att undersöka om Multifrekvens Vibrametri kan användas för att identifiera patienter med typ I diabetes som har en ökad risk för att få fotsår. I studien, som finansierats av Vinnova, deltog 535 patienter med diabetes typ 1 samt 717 friska patienter.

Känseln i fötterna har mätts med hjälp av VibroSense Meter som använder Multifrekvens Vibrametri, en metod för att undersöka den neurologiska funktionen i händer och fötter. Med metoden mäts och kvantifieras förmågan att uppfatta vibrationer i huden vid olika frekvenser.

I slutsatsen i studien framhåller forskarna att känselbortfall på låga frekvenser ger en bättre indikation för att finna patienter med ökad risk att utveckla fotsår eller få andra problem med fötterna som kan kopplas till nervskador orsakade av diabetes typ 1. Forskarna föreslår därför att undersökning av känseln i fötterna hos diabetespatienter bör omfatta såväl låga som höga frekvenser.

I den publicerade artikeln jämförs Multifrekvens Vibrametri med de etablerade metoderna stämgaffel, monofilament och biothesiometer. Forskarna framhåller att Multifrekvens Vibrametri använts länge inom Arbets- och Miljömedicin och att metoden ”has an excellent testretest reliability”. De fem forskarna framstående forskare inom områdena, endokrinologi, handkirurgi och diabetesrelaterade nervskador. Studien kan läsas på följande länk Strong association 

Bolagets målsättning är att Multifrekvens Vibrametri ska bli ”golden standard” inom känselmätning. Med produkten VibroSense Meter® II kan diabetesläkare följa utvecklingen av känseln i fötterna hos diabetespatienter och i mycket tidigt skede upptäcka känselnedsättning, så kallad diabetesneuropati, vilket i många fall riskerar att leda till fotsår och i värsta fall leda till amputation.

-       Nu har vi ännu en studie som visar att Multifrekvens Vibrametri är en utmärkt metod som har goda förutsättningar att bli ett värdefullt verktyg vid diagnostik av nervskador i fötter. Studierna där vårt instrument använts pekar på att Multifrekvens Vibrametri är en mer pålitlig metod i jämförelse med de instrument och metoder som används kliniskt i dagsläget, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar