VibroSense Dynamics AB – Delårsrapport Q2, 1/10-31/12 2022

Report this content

Fortsatt positiv utveckling i linje med strategin

– VD Hans Wallin har ordet

Under det andra kvartalet 2021/2022 ledde framgångsrikt försäljningsarbete i Norden till fortsatt tillväxt och en positiv utveckling av omsättningen. Samtidigt skapade vi, med givande förhandlingar, möjlighet att lansera vår produkt VibroSense Meter II på den kinesiska marknaden genom ett partnerskap med ett av de största statligt ägda företagen inom kinesisk sjukvård. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att få ett regulatoriskt godkännande och registrering genomförd inom 12-18 månader och att vi därefter kan starta försäljning på den kinesiska marknaden

Andra kvartalet (2021-10-01 till 2021-12-31)

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 428 574 (168 940) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 143 119 (-2 104 117) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 87,6 (91,4) %.

Sex månader (2021-07-01 till 2021-12-31)

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 732 583 (172 819) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 709 797 (-3 871 414) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 (-0,28) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 87,6 (91,4) %

Presskonferens
Bolaget kommer att presentera delårsrapporten på en direktsänd presskonferens kl. 13:00 måndagen den 14 februari 2022. Klicka på länken för att registrera deltagande. Registreringen bekräftas via epost med en länk för att ansluta till konferensen.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-abV-G7UQRmxP-5v7Q6I4Q

Deltagare kan ställa frågor skriftligt via en chat som öppnas i anslutning till presentationen. Presentationen kommer hållas på Svenska, men det går också bra att ställa frågor på engelska, vilka i så fall kommer besvaras på engelska. 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB

Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera