VibroSense Dynamics AB (publ) – Inbjudan till Webinarium 2021-10-25

Report this content

VibroSense kommer presentera kommentarer till Delårsrapport Q1 per den 2021-10-22 på ett direktsänt webinarium som hålls måndagen den 25 oktober kl. 10:30 - 11:00

Webinariet organiseras av Financial Hearing och presentationen hålls via följande länk

https://tv.streamfabriken.com/vibrosense-dynamics-q1-2021-2022

Deltagare kan ställa frågor antingen skriftligt via en chat som öppnas i anslutning till presentationen eller muntligen via telefon på nummer:

SE: +46 850 55 83 55

UK: +44 333 30 09 268

US: +16 46 72 24 957

Presentationen kommer hållas på Svenska, men det går också bra att ställa frågor på engelska, vilka i så fall kommer besvaras på engelska. 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB

Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera