• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • VibroSense Dynamics AB (publ) – Stort intresse för uppgraderingsprogram med affärer inom segmentet Företagshälsovård

VibroSense Dynamics AB (publ) – Stort intresse för uppgraderingsprogram med affärer inom segmentet Företagshälsovård

Report this content

Med anledning av ett nyligen introducerat uppgraderingsprogram, har flera kliniker inom Arbets- och miljömedicin i både Sverige och Norge visat ett stort intresse. De första affärerna är redan genomförda och med ett antal uteliggande offerter bedöms det att flera av bolagets nuvarande kunder kommer välja att uppgradera sina instrument till VibroSense Meter® II.

Uppgraderingsprogrammet är ett riktat erbjudande till de av bolagets befintliga kunder som fortfarande använder den tidigare versionen av VibroSense Meter® II. Instrument har den senaste tiden bl.a. sålts och levererats till Arbets- och miljömedicin i Örebro samt Arbeidsmedisinsk avdeling på Sykehuset i Telemark, Norge. Vi har dessutom ett flertal efterfrågade offerter som vi avvaktar svar på hos ytterligare Arbets- och miljömedicin kliniker, forskningsavdelningar samt företagshälsovårder i Sverige och Norge, som använder föregångaren till det nya och uppgraderade instrument som bolaget säljer idag.

  • Det är väldigt betydelsefullt att kliniker inom Arbets- och miljömedicin använder och har förtroende för vårt instrument och det är även en avgörande faktor när vi bearbetar segmentet Företagshälsovård, säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

Kontakt

Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar