• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • VibroSense Dynamics AB (publ) – Tecknar avtal med Inission som produktionspartner och ökar produktionskapaciteten

VibroSense Dynamics AB (publ) – Tecknar avtal med Inission som produktionspartner och ökar produktionskapaciteten

Report this content

Efter en utförlig utvärdering och provproduktion av bolagets instrument VibroSense Meter® II tecknar VibroSense Dynamics AB (VibroSense) avtal med Inission Malmö AB, som omfattar nyckelfärdig produktion och inköp av material och komponenter.  

VibroSense Meter® II är ett medicintekniskt instrument avsett för att mäta och kvantifiera en persons förmåga att uppfatta vibrationer som anbringas på huden, på fingrar eller på fotsulan. Förmågan att uppfatta vibrationer är en indikation som kan användas som stöd för att mäta och gradera tecken på perifera nervskador orsakade av till exempel diabetes, behandling av cancer med cellgifter eller vibrerande verktyg.

VibroSense Meter® II är bolagets andra produktgeneration som består av så kallad mekatronik, det vill säga mekanik, elektronik och programvara. Konstruktionen innehåller ett antal precisionsdelar som kräver en tillverkare med hög kompentens inom allt ifrån montering och test till inköp och materialstyrning.

Efter en gedigen urvalsprocess har VibroSense valt Inission som ”Preferred Supplier”. Inission har väl utvecklade funktioner för kvalitets och produktionsstyrning och är en certifierad tillverkare med flera renommerade kvalitetscertifikat, bland annat ISO 13485, UL och Atex.

  • Vi ser fram mot ett givande samarbete och är stolta att VibroSense valt Inission Malmö som industrialiserings- och tillverkningspartner av VibroSense Meter® II , säger Carl Lidén VD på Inission Malmö AB.
  • Avtalet med Inission som produktionspartner är ett viktigt steg på vår väg att kunna skala upp produktionen till större volymer. Med Inission som tillverkare får vi en möjlighet att internt fokusera ännu mer på att lansera vår nya produkt VibroSense Meter® II inom både befintliga och nya indikationsområden. säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

Kontakt

Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om Inission

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar