• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • VibroSense Dynamics AB (publ) lanserar CommonSense - En ny kommunikationsplattform för indikationsområdet Diabetes

VibroSense Dynamics AB (publ) lanserar CommonSense - En ny kommunikationsplattform för indikationsområdet Diabetes

Report this content

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) lanserar idag, den 16 november 2020, en ny kommunikationsplattform via sin hemsida (www.vibrosense.se). Den nya plattformen och forumet CommonSense syftar till att skapa medvetenhet och kunskap inom området Diabetes och hur vår produkt VibroSense Meter® II kan hjälpa diabetesvården att skapa bättre förutsättningar för människor som lever med diabetes.

VibroSense Dynamics har, som tidigare publicerats i pressmeddelande den 16 september 2020, påbörjat en klinisk validering vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) av den nya applikationen Diabetes Foot Screening, som är den senaste nyheten i instrumentet VibroSense Meter® II.

  • CommonSense är en strategisk plattform som vi har valt för att kommunicera med våra målgrupper inom indikationsområdet Diabetes i Sverige. Inför den kommande lanseringen av applikationen, Diabetes Foot Screening, känns det viktigt för oss att skapa kunskap och kännedom i ett separat forum på vår hemsida, med information både för människor som lever med diabetes och vården. Området är angeläget för vårt bolag och vi har en stark tro på att vårt instrument VibroSense Meter® II med applikationen Diabetes Foot Screening, kan bidra till att hjälpa diabetesvården i sitt arbete att skapa bättre förutsättningar för de personer som lever med diabetes. Vår nya applikation Diabetes Foot Screening, som lanseras inom kort, är avsedd för både specialistkliniker och vårdcentraler, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,                                                   
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar