VibroSense Dynamics förbereder lanseringen - har inlett samarbete med återförsäljare

Som ett led i VibroSense Dynamics förberedelser inför lanseringen av bolagets kombinerade fot- och handinstrument senare i år har bolaget inlett samarbete med två europeiska återförsäljare. De två återförsäljarna verkar i Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.

VibroSense Dynamics har inlett samarbete med två återförsäljare inför lanseringen av bolagets kombinerade fot- och handinstrument. Dels MedCaT (http://www.medcat.nl/EU/) som är verksamma i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, dels MediMax Global (http://www.medimaxglobaluk.com/) som ska sälja VibroSenses instrument i Storbritannien. Båda företagen har god erfarenhet av försäljning av medtech-produkter till VibroSense Dynamics målgrupper, till exempel neurofysiologer, onkologer och diabeteskliniker.

VibroSense Dynamics har inte ingått formella återförsäljaravtal eftersom syftet är att initialt testa bolagens förmåga att sälja VibroSense Meter.

-          Vi har efter en tids utvärdering kommit fram till att dessa företag är lämpliga samarbetspartners eftersom de har stor erfarenhet av vår marknad och inte minst bra nätverk bland våra potentiella kunder, säger Ulf Rogers, försäljnings-och marknadschef, VibroSense Dynamics AB.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar