VibroSense Dynamics förstärker organisationen och tecknar projektavtal med Region Skåne och Lunds universitet

VibroSense Dynamics förstärker organisationen med en försäljnings- och marknadschef samt en assisterande projektledare. Bolaget har även tecknat ett projektavtal med Region Skåne och Lunds universitet inom ramen för parternas pågående Vinnovaprojekt. Avtalet säkerställer att VibroSense får exklusiv ensamrätt att kommersialisera alla forskningsresultat relaterade till taktila biomarkörer och normalmaterial.

Nyanställningarna är ett viktigt steg i bolagets strategi att utöka och säkra upp bolagets interna kompetens.

Bolagets nya försäljnings- och marknadschef börjar efter sommaren. Tanken är att han skall bli en nyckelperson i arbetet med att sälja VibroSense handinstrument och bygga upp inledande kontakter för att starta studier med bolagets fotinstrument runt om i världen. Mer information presenteras när alla berörda personer har informerats.

Michael Scarsén tillträder som assisterande projektledare, efter sommaren. Michael har tidigare varit anställd på VibroSense och deltog då i utvecklingen av bolagets nuvarande handinstrument och prototyp för fötter vilket ger en kort startsträcka vid utvecklingen av bolagets nya fotinstrument. Michael har en bred kompetens kombinerat med ett ordningssinne som krävs för att kunna utveckla en produktionsanpassad produkt som kan produceras i stora volymer.

-          Jag är väldigt glad att få tillbaka Michael och då jag har arbetat med honom tidigare vet jag vilken förstärkning det ger till företaget. Nu får vi ett starkt team som både ökar bolagets kompetens och säkrar upp produktutvecklingen, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.

Avtalet med Region Skåne och Lund Universitet ingår som en del i VibroSense så kallade Vinnovaprojekt. Med avtalet får VibroSense exklusiva rättigheter till all forskningsdata kring taktil känsel. Då projektet är ett samarbete mellan tre oberoende parter är det viktigt att alla rättigheter och skyldigheter regleras tidigt.

Vinnovaprojektet skall pågå i tre år och under tiden kommer en mängd data samlas in. All erhållen data kommer ligga till grund för de mjukvarualgoritmer och normal-material som skall ingå VibroSense mjukvara till bolagets nya fot- och hand-instrument.

-          Det är oerhört viktigt att se till att man får ensamrätt att kommersialisera forskningsresultaten. Även om alla parter var överens om detta redan från start känns det extra tryggt när vi nu också har det i form av ett signerat avtal, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.

Om fotsår och VibroSense instrument

Alla personer med diabetes, både typ I och II, har ökad risk för att få fotsår vilket i värsta fall leder till amputation av hela eller delar av foten. En komplikation som enligt medicinska experter ofta är helt onödig förutsatt att man kan upptäcka känselbortfallet tidigt. Vid tidig upptäckt kan förebyggande åtgärder sättas in vilket kan förhindra ett stort lidande och sänka samhällets kostnader avsevärt. 2014 beräknades hälsovårds-kostnaderna i världen, relaterade till diabetes, uppgå till minst 612 miljarder dollar.

VibroSense Dynamics instrument VibroSense Meter kan upptäcka känselbortfall i händer i ett tidigt skede. Pilotstudier på fötter har gett mycket lovande resultat, så goda att bolaget skall utveckla ett kommersiellt fotinstrument. Målsättningen är att instrumentet ska vara färdigutvecklat andra halvåret 2017.

Bolagets teknologi MultiFrekvens Vibrametri för händer upptäcker taktila känselstörningar mycket tidigare än andra kliniska metoder.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 070 – 893 21 07, info@vibrosense.se .

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetes-mottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar