VibroSense Dynamics förstärker sin närvaro i norra Europa

VibroSense Dynamics (VibroSense) har utsett Jan Kleijn Hesselink till chef med ansvar för Nederländerna, Belgien och Luxembourg (Benelux). Detta är det första steget i VibroSense geografiska marknadsexpansion utanför Skandinavien. 

Jan Kleijn Hesselink kommer närmast från medicinteknikföretaget Transonic system Europe BV där han har arbetat som försäljnings- och marknadschef de senaste 8 åren. Jan Kleijn Hesselink tillför marknadsföring, försäljning och teknisk expertis till verksamheten.

-          Med tanke på den stora marknadspotentialen i Beneluxländerna är lokal närvaro nödvändig och med Jans omfattande bakgrund inom medtech är han rätt person för uppgiften, säger Toni Speidel, VD för VibroSense Dynamics AB.

-          Jag ser fram emot att återigen få börja arbeta för ett svenskt företag. Före min tid på Transonic har jag bland annat jobbat på Gambro som General Manager för Nederländerna. Det ska bli väldigt spännande att få hjälpa till att bygga upp varumärket VibroSense. Min målsättning är att etablera VibroSense Meter II som den föredragna metoden för tidig upptäckt av neuropati i Benelux, säger Jan Kleijn Hesselink, utnämnd till chef för Benelux.

Kontakt VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar