VibroSense Dynamics har beviljats patent och mönsterskydd inom EU

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense Dynamics”) meddelar idag, den 1 juni 2017, att European Patent Office, EPO, har godkänt VibroSense Dynamics patentansökan samt att European Union Intellectual Property Office, EUIPO, har godkänt ett mönsterskydd på det nya fotinstrumentet. Patentet och mönsterskyddet gäller i hela EU. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.

European Patent Office (EPO) har godkänt VibroSense Dynamics patent, vilket kommer att publiceras i EUs patentdatabas under juni 2017. Det beviljade patentet skyddar tekniken för att övervaka hur hårt en patient trycker sin fot eller hand på den vibrerande proben/tappen när känseln undersöks. Patentet är nu godkänt i Japan, Kina, Indien och i EU samt under behandling (pending) i Brasilien. Därutöver äger VibroSense Dynamics alla rättigheter till åldersmatchad normaldata mot vilken alla mätningar jämförs. Dessutom kontrollerar bolaget flera variabler som kan påverka mätresultatet, till exempel hudtemperatur.

Utöver patentet har bolaget även ansökt och erhållit ett så kallat mönsterskydd inom EU, vilket innebär att ingen aktör får utforma ett instrument som liknar VibroSense Dynamics. I och med att mönsterskyddet har godkänts, har bolagets unika design på fotinstrumentet fått ett ännu starkare IP-skydd. Designen baseras på omfattande informationsinhämtning där användarna, det vill säga läkare, forskare och sjuksköterskor, har varit delaktiga i utvecklingen av designen.

Ett EU-mönsterskydd är giltigt i fem år från inlämningsdatumet. Skyddet kan förlängas fyra gånger med ytterligare fem år, vilket ger en total skyddstid om 25 år, d.v.s. till och med den 10 mars 2042. Bolaget har begärt och fått en så kallat deferred publication, vilket betyder att även om mönstret är registrerat så kommer det inte att bli allmänt tillgängligt förrän efter 30 månader. Denna konfidentialitetsperiod ger bolaget en möjlighet att vidareutveckla sin marknadsstrategi och slutföra förberedelserna för produktion utan att avslöja produktens exakta utformning.

VD Toni Speidel kommenterar
”Det är glädjande att European Patent Office (EPO) och EUIPO nu har godkänt vår patentansökan respektive ansökan om mönsterskydd. Att skydda vår teknologi är en viktig del av vårt arbete inför lanseringen av vårt fotinstrument under slutet av 2017 och detta är en viktig milstolpe för VibroSense Dynamics.”

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar