VibroSense Dynamics tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport för tredje kvartalet

Report this content

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) meddelar att tidpunkten för offentliggörande av delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2018/2019 kommer att tidigareläggas på grund av den nyemission av units som Bolaget offentliggjort idag. Offentliggörande av kvartalsrapporten kommer att ske den 23 april 2019. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 16 maj 2019.

För ytterligare information kontakta:

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 8:15.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar