VibroSense Meter II har beviljats mönster-skydd i Kina

Report this content

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Kina. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.

China State Intellectual Property Office (SIPO) har godkänt VibroSense Dynamics ansökan om mönsterskydd, vilket kommer att publiceras av SIPO i april 2018. Det beviljade mönsterskyddet innebär att ingen aktör får utforma ett instrument som liknar VibroSense Meter II i Kina. Designen baseras på omfattande användarstudier där användarna, det vill säga läkare, sjuksköterskor och patienter, har varit delaktiga i utvecklingen av designen.

Ett mönsterskydd i Kina är giltigt i tio år från inlämningsdatumet. I Kina gäller principen ”first-to-file” vilket betyder att ett mönsterskydd kan sökas av en aktör som inte är upphovsman till den aktuella designen. Det erhållna skyddet av VibroSense Meter II innebär att ingen lokal aktör nu har denna möjlighet.

Utöver beviljat skydd i Kina har VibroSense även pågående ansökningar om mönsterskydd i USA och Japan.

VD Toni Speidel kommenterar

”Det är glädjande att State Intellectual Property Office (SIPO) nu har godkänt vår ansökan om mönsterskydd. VibroSense har redan ett beviljat mönsterskydd i EU där vi begärde fördröjd publicering för att undvika att designen blev publik. I och med den godkända ansökan i Kina kan vi därmed också publicera den nya designen i EU.”

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar