Uppdatering kring den fortsatta utvecklingen inom VP01-programmet (C21)

Report this content

Göteborg, 1 oktober 2019 – Efter den framgångsrika fas I-dosoptimeringsstudien ger Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel för ovanliga lungsjukdomar, en uppdatering kring utvecklingen inom det kliniska programmet i bolagets ledande läkemedelsprogram VP01 (C21). Projektet fortlöper planenligt.

En fas II CTA (ansökan om klinisk prövning) har lämnats in till MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten, för att studera effekten av en singeldos C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med systemisk skleros (SSc). "Studien innebär att vi kan dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen i SSc och idiopatisk lungfibros (IPF)" säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore.

Vidare har utvecklingen av läkemedelsformuleringen tillsammans med Ardena i Gent gått snabbare än förväntat vilket gör det möjligt för Vicore att byta från en oral lösning till kapslar i den kommande fas II-proof of konceptstudien i IPF. "Detta är ett viktigt framsteg", fortsätter Carl-Johan Dalsgaard, "eftersom en kapsel är mycket smidigare för patienten, överlägsen ur logistisk synvinkel och kan även användas om produkten når marknaden. Vi räknar med att lämna in ansökan för IPF-studien med den nya formuleringen senare i år, i linje med vår tidigare kommunikation.”

För mer information om Vicore Pharma, se vår företagspresentation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02. VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt diffus systemisk skleros (”dSSc”). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive dSSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Taggar: