Delårsrapport januari-mars 2019: Betydande samhällseffekter med vår förvaltningsmodell

I dagens delårsrapport för det första kvartalet 2019 redovisar Victoria Park en fortsatt god värdeutveckling och hög investeringstakt.

  •  Betydande samhällsvärden generas av positiv utveckling i Rosengård, Malmö.
  •  Substansvärdet ökade med 20 procent till 37,27 kronor.
  •  Tillträdde 2 340 lägenheter i Haninge och Mölndal den 1 april.

JANUARI-MARS 2019

  •  Intäkterna ökade med 11 procent till 314 Mkr (284).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 490 Mkr (274), motsvarande 1,99 kr per aktie (1,11).
  •  Substansvärdet ökade med 20 procent till 37,27 kr per aktie (31,08).
  •  Belåningsgraden uppgick till 53,7 procent (51,4).

- Vi ser en fortsatt betydande förädlingspotential i vårt bestånd, och en fortsatt stark efterfrågan på renoverade lägenheter som attraherar hyresgäster med stabil ekonomi som tillför socialt kapital till våra områden. Tillsammans med vår socialt hållbara förvaltningsmodell ger det en god värdeutveckling. Vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg och därmed kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort, säger Victoria Parks VD Per Ekelund.

PRESENTATION  

Presentation av delårsrapporten publiceras under morgondagen på bolagets hemsida, www.victoriapark.se/ir. VD Per Ekelund och CFO Tommy Åstrand presenterar rapporten på svenska.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA  

VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se 
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se 

BILAGA

Victoria Park AB Delårsrapport Januari-Mars 2019

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 15.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.  
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 287 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/ir 

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi ser en fortsatt betydande förädlingspotential i vårt bestånd, och en fortsatt stark efterfrågan på renoverade lägenheter som attraherar hyresgäster med stabil ekonomi som tillför socialt kapital till våra områden. Tillsammans med vår socialt hållbara förvaltningsmodell ger det en god värdeutveckling. Vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg och därmed kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort.
Per Ekelund, Victoria Parks VD