Victoria Park anställer 60 sommarjobbare i år

Victoria Park utökar sitt bosociala engagemang och insatser för att lyfta bostadsområdet genom att få in fler unga på arbetsmarknaden. I sommar får 60 ungdomar en möjlighet till ett första arbete och kontakter för framtiden. 

I år utökar Victoria Park sitt bosociala engagemang genom att anställa 60 ungdomar mellan 16 och 20 år, som främst bor i fastighetsbolagets bostäder i Eskilstuna, Göteborg, Kristianstad, Linköping, Malmö, Markaryd och Växjö. Vår ambition är att kunna erbjuda ännu fler sommarjobb nästa år, och i fler städer.

Genom att anställa våra yngsta hyresgäster tillförs flera mervärden som att de engageras till att ta hand om bostadsområdet, bli goda förebilder för andra och väljer att bo kvar när det är dags att flyttar hemifrån. Det gör att hela bostadsområdet lyfts.

Vi har genom Victoria Park-programmet haft stora framgångar där vi genom att erbjuda långtidsarbetslösa boende anställningar som miljövärdar sedan hjälpt dem vidare till anställning och studier. Våra sommarjobbare kommer att få liknande möjligheter genom att de får arbete som ger erfarenhet i CV och kontakter samtidigt som vi hoppas kunna inspirera fler att söka sig till fastighetsbranschen. 

– Genom att satsa på sommarjobb till ungdomar kommer fler in i samhället och ut i arbetslivet samtidigt som vi inspirerar fler till fastighetsbranschen. Vi vill ge dem kontakter för framtiden och för att skapa en stolthet och trygghet för platsen där de bor. Dessutom har vi förstått att många ungdomar står utan arbete i år i och med pandemin och då är det extra viktigt att vi är med och bidrar, säger Adisa Handzic, bosocial chef för Victoria Park.

För ytterligare information, kontakta
Adisa Handzic, bosocial chef för Victoria Park, 072 854 43 72, adisa.handzic@victoriapark.se 

Om Victoria Park-programmet

  • Med Victoria Park-programmet förstärker vi den lokala förvaltningsorganisationen genom att varje år anställa 30 hyresgäster, ofta långtidsarbetslösa, som miljövärdar under 12-18 månader. 
  • Anställningen lyfter sysselsättningsgraden samtidigt som den fungerar som en språngbräda till arbetsmarknaden eller studier samtidigt som de blir goda förebilder för andra i bostadsområdet.
  • Sedan starten har 143 personer varit anställda som miljövärdar. Efter avslutat program går 65 procent går direkt vidare till anställning eller studier, antingen på egen hand eller genom anställning hos oss eller entreprenörer.

Kort om Victoria Park
Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö. Idag finns vi i 14 städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se.