Victoria Park skickar ut underrättelser om förtidslösen till obligationsinnehavare

Victoria Park skickar idag ut underrättelser till samtliga obligationsinnehavare i enlighet med villkoren för bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationslån att bolaget avser utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga obligationer per den 17 juni 2019.

I enlighet med villkoren för bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta, obligationslån 2016/2020 med ISIN SE0008431639 om 600 MSEK underrättas samtliga obligationsinnehavare om att Victoria Park AB (publ) avser utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga obligationer per den 17 juni 2019 med avstämningsdag den 10 juni 2019. Sista dag för handel i obligationer blir den 5 juni 2019. Underrättelsen kommer i sin helhet att finnas tillgänglig på Victoria Park ABs hemsida. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i landet. 
Per den 31 mars 2019 uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar